[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [17] [18] [19] [20] [21] [22]


vol. 16, 1992:

Edward DULSKI, Podr�ze Marka Tulliusza Cycerona po Grecji [= The journeys of Marcus Tullius Cicero through Greece] , pp. 5-11

Juliusz JUNDZILL, Rzymskie zapatrywania na psychike dziecka [= Roman views of children's psyche], pp. 13-27

Roman KAMIENIK, Ostatnia bitwa Spartakusa [= La derni�re bataille de Spartacus], pp. 29-43

Andrzej LADOMIRSKI, Via sagularis w Novae [= Via sagularis � Novae], pp. 45-63

Tadeusz LOPOSZKO, Rzymskie zgromadzenia ustawodawcze w czasie trybunatu Publiusza Klodiusza [= L'assembl�e l�gislative romaina aux temps du tribunat de Publius Clodius], pp. 65-75

Andrzej LOS, Zycie prywatne wyzwolenc�w w Pompejach [= la vie priv�e des affranchis � Pomp�i], pp. 77-94

Stanislaw MROZEK, Praca najemna w cesarstwie p�znorzymskim [= Die Lohnarbeit in der sp�tr�mischen Zeit], pp. 95-105

Malgorzata PAWLAK, Vernae w Afryce rzymskiej [= Vernae en Afrique romaine], pp. 107-122

Norbert ROGOSZ, W sprawie datowani9a senackiej debaty nad wyznaczeniem nastepcy G. Juliusza Cezara w prowincjach galijskich [= On dating of the early stage of the senate debate about the appointment of Gaius Julius Caesar's successor], pp. 123-139

Dariusz SLAPEK, The termin lanista u Cycerona [= Le terme lanista chez Cic�ron], pp. 141-154

Jerzy SZULCZYK, Z badan nad dziejami powstania Spartakusa [= Investigations on the history of Spartacus' insurrection], pp. 155-163

Stefan ZAWADZKI, Wielkie rodziny Sipparu w okresie chaldejskim i wczesnoperskim (626-482 p.n.e.) [= Great families of Sippar during the Chaldean & early Persian periods], pp. 165-174