[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]


vol. 11, 1984 (Acta Pompeiana. Ksiega pamiatkowa og�lnopolskiego sympozjum w Karpaczu: Pompeje - 1900-lecie wybuchu Wezuwiusza (79-1979)) :

Malgorzata BIERNACKA-LUBANSKA, Problematyka badan nad wodociagami rzymskimi a odkrycia archeologiczne w Pompejach [= La probl�matique des recherches sur la distribution des eaux romaine et les d�couvertes arch�ologiques � Pomp�i], pp. 105-111

Kazimierz DZIEDZIC, Wulkany jako przejaw aktywnosci wnetrza ziemi [= Volcanoes as sign earth's interior activity], pp. 7-13

Piotr GRUSZKA, Wybuch Wezuwiusza roku 79 n.e. w relacji Pliniusza Mlodszego [= Der Vesuv-Ausbruch im Jahre 79 der Plinius' Auffassung gem�ss], pp. 23-35

Roman KAMIENIK, Wezuwiusz i najblizsze okolice Pompej�w w starozytnosci [= Le V�suve et les environs imm�diats de Pomp�i dans l'antiquit�], pp. 15-21

Jerzy KOLENDO, Zajecia rolnicze mieszkanc�w Pompej�w [= Les occupations agricoles des habitants de Pomp�i], pp. 53-64

Tadeusz KOTULA, Augustales w Afryce rzymskiej [= Les augustales en Afrique romaine], pp. 183-196

Andrzej LADOMIRSKI, Uwagi na temat zasad lokalizacji miast nad dolnym Dunajem [= Remarques au sujet des principes de la localisation des villes sur les bords du Danube inf�rieur], pp. 175-182

Andrzej LOS, +Augustales w Pompejach [= Les Augustales � Pomp�i], pp. 65-76

J�zef MANTKE, Wezuwiusz w poezji rzymskiej [= Der Vesuv in der r�mischen Dichtung], pp. 37-43

Tomasz MIKOCKI, Pompeje w relacjach podr�znik�w polskich w XVIII w. [= Pomp�i dans les relations des voyaugers polonais du XVIII si�cle], pp. 45-51

Stanislaw MROZEK, Niekt�re cechy charakterystyczne inskrypcji z Pompej�w [= Zu einigen merkmalen der Inschriften von Pompei], pp. 149-153

Herbert MYSLIWIEC, Latinitas "Bompeiiana", czyli o pompejanskiej lacinie potocznej [= Latinitas "Bompeiiana" oder das pompejanische Vulg�rlatein], pp. 155-165

Janusz Andrzej OSTROWSKI, Interpretacja malowidel sciennych z Boscoreale w swietle najnowszych badan [= The interpretation of the mural paintings of Boscoreale in the light of the most recent discoveries], pp. 119-129

Eugeniusz PIOTROWSKI, Medycyna starozytnego Rzymu w polowie I wieku naszej ery [= La m�dicine de la Rome antique au milieu du Ier si�cle de notre �re], pp. 167-170

Ludwika PRESS, Labirynt z Pompej�w i jego archetyp [= The labirynt from Pompei & its archetype], pp. 141-147

Anna SADURSKA, Nowe nadania nad malarstwem pompejanskim [= Nouvelles recherches sur la peinture pomp�ienne], pp. 113-118

Wieslaw SUDER, Pare uwag na temat demografii Pompej�w [= Note sulla demografia di Pompei], pp. 95-97

Jerzy SZULCZYk, Igrzyska gladiatorskie w Pompejach [= The gladiatorial games at Pompeii], pp. 89-94

Aleksandra WASOWICZ, Problem regularnego rozplanowania Pompej�w [= Le probl�me du plan r�gulier de Pomp�i], pp. 99-103

Jerzy WIELOWIEJSKI, Badawcze znaczenie naczyn brazowych odkrytych w Pompejach i Herkulanum [= Importance des r�cipients de bronze d�couverts � Pomp�i et Herculanum pour les recherches], pp. 131-140

Danuta WIERZBICKA, Dom chirurga w Pompejach i znalezisko instrument�w medycznych [= La maison du chirurgien et la trouvaille d'instruments chirurgicaux], pp. 77-87

J�zef ZAJAC, Akwileja. Informacja o topografii antycznego miasta [= Aquileia. L'informazione sulla topografia di una citt� antica], pp. 171-174