[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]


vol. 12, 1984 :

Hubert ADAMCZYK, Kartaginska polityka w Hiszpanii w swietle swiadectw Polibiusza, Liwiusza i Appiana [= Karthagische Politik in Spanien im Lichte der Zeugnisse von Polibius, Livius und Appian], pp. 3-20

Eugeniusz KONIK, Arystoteles i jego czasy [= Aristotels und seine Zeit], pp. 21.33

Tadeusz KOTULA, Romanianus, primas Thagastensium, pp. 89-105

Andrzej LOS, Wolno urodzeni i wyzwolency w Pompejach (Studium onomastyczne epitafi�w) [= Freigeborenen und Freigelassenen in Pompeji], pp. 47-87

Wlodzimierz MUSZYNSKI, Pantomimus temporis sui primus, pp. 125-139

J�zef Stanislaw SAJ, Rola Cezara w dziele tworzenia "pierwszego triumwiratu" [= Die Rolle C�sars im Werk des Entstehens des Ersten Triumvirats], pp. 35-45

Jerzy SZULCZYK, Produkcja wina i oliwy w galii rzymskiej w I-II wieku n.e. w swietle zabytk�w kultury materialnej i epigrafiki [= Production of wine & olive in Roman Gaul], pp. 107-123