[1] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]


vol. 2, 1980 [= Miscellanea patristica in memoriam Joannis Czuj, eds. W. Myszor, E. Stanula]:

Bogdan CZESZ, De notione civitatis Dei apud sanctum Irenaeum (Adv. haer. 5, 35, 2), pp. 9-36

Franciszek DRACZKOWSKI, Qua paideia Clemens Alexandrinus imbutus appareat in animadvertenda falsa gnosi, pp. 37-83

Barbara FILARSKA, La structure architectonique des baptist�res au IVe si�cle, pp. 84-88

Jan J. G�RNY, La preghiera e l'eucaristia nelle comunit� monastiche alla luce degli scritti di San Girolamo, pp. 89-109

Tytus G�RSKI, La terminologie de la messe chez saint Gr�goire le Grand (la messe au point de vue lexicographique), pp. 110-127

Maria J�ZEFOWICZ-DZIELSKA, "Vita Apollonii" Filostrata i jej zwiazki z literatura wczesnochrzescijanska (stan badan) [= "Vita Apollonii" di Filostrato e le sue relazioni con la letteratura di primo cristianesimo (lo stato attuale delle ricerche)], pp. 128-136

Tadeusz KOTULA, Civitas Dei i civitas terrena w spoleczenstwie p�lnocno-afrykanskim doby sw. Augustyna [= La cit� de Dieu et la cit� terrestre dans la soci�t� nord-africaine du temps de saint Augustin], pp. 137-162

Marek KRAWIECKI, Ks. J�zef BILCZEWSKI, archeolog, badacz wczesnochrzescijanskiej ikonografii, pp. 163-195

Stanislaw LONGOSZ, Argument patrystyczny w okresie spor�w arianskich (318-362) [= A patristic argument in the Arian controversy], pp. 196-212

Leokadia MALUNOWICZ�WNA, Listy konsolacyjne i tw�rczosc epistolograficzna Teodoreta [= Lettres de consolation de Th�odoret de Cyr], pp. 213-235

Czeslaw MAZUR, Materialy do bibliografii prac ks. Jana Czuja (1886-1957), pp. 236-243

Antoni MLOTEK, U zr�del chrzescijanskiego rygoryzmu moralnego [= Aux sources du chr�tien rigorisme moral], pp. 244-260

Leslaw MORAWIECKI, Bustum Caesaris, pp. 261-265

Wincenty URBAN, Zainteresowania patrystyczne kanonik�w kapituly katedralnej we Wroclawiu w XVII wieku, pp. 266-279