[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [11] [12] [13] [14]

vol. 9, 1988 (= Voces Miscellanea Patristica, ed. K. Obrycki):

S. Jadwiga Ambrozja KALINOWSKA, Znaczenie wyraz�w "Fides" i "Fidelis" u sw. Cypriana z Kartaginy [= De vocibus fidei et fidelis apud S. Cyprianum Carthaginensem], pp. 9-67

Ks. Stanislaw MIERZEJEWSKI, Znaczenie terminu "Servus" w Wulgacie Nowego Taestamentu [= De significatione nominis servi in editione Vulgata Novi testamenti], pp. 149-186

Ks. Stanislaw SZMIDT, Znaczenie wyraz�w "Fides" i "Fidelis" u Laktancjusza [= De vocibus fidei et fidelis apud Lactantium], pp. 69-147