[1] [2] [3] [4] [5] [6] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

vol. 7, 1986 (= Opuscula, eds. E. Stanula, W. Myszor):

Lidia DAMASZEWICZ, Inskrypcje staronubijskie z Faras [= The Inscriptions in the Old Nubian from Faras], pp. 295-301

J�zef GRZYWACZEWSKI, Polemika antygnostycka w "De Trinitate" Nowacjana [= La pol�mique antignostique dans le "De Trinitate" de Novatien], pp. 223-261

Andrzej JABLONSKI, Funkcja pedagogiczna modlitwy w " De oratione" Orygenesa [= La pedagogia della preghiera nel "De oratione" di Origene], pp. 7-66

Aleksander KOWALSKI, Szata chwaly Adamy i Ewy. Egzegeza sw. Efrema i jej zr�dla [= "Die Ehre, in die Adam und Eva gekleidet waren". Die Exegese Gen 2,25 bei EPhr�m und ihre Quellen], pp. 159-172

Wincenty MYSZOR, "Das Schweigen" in den gnostischen Texten, pp. 203-221

J�zef NAUMOWICZ, Wyrazenia na oznaczenie malzenstwa u sw. Ambrozego [= Expressions denoting matrimony in St. Ambrose], pp. 67-147

Danuta TUM, Egzegeza przypowiesci o zagubionej owcy (Lk 15,4-7; Mt 18,12-14) u Ireneusza i gnostyk�w [= The exegesis of the Parable about the Lost Sheep in Irenaeus' and Gnostics' Works], pp. 173-201

Katarzyna URBANIAK, Swiety Onufry. Ikonografia nubijskiego przedstawienia z katedry w Faras [= Saint Onophrios. L'Iconographie de la pr�sentation dans la cath�drale de Faras], pp. 262-294

Hermann J. VOGT, Die Gottesmutterschaft Mariens auf dem Konzil von Ephesus, pp. 149-158