[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]


vol. 14, 1999 (=
Kobieta w starozytnosci chrzescijanskiej - materialy sympozjum patrystycznego 22.10.1998 ATK [= Women in the first Christian centuries ):

Ryszarda BULAS, Brygida, Ita i Darerka - Swiete Kosciola celtyckiego, pp. 64-77

Ks. Augustyn ECKMANN, Wielkosc i godnosc kobiety wedlug swietego Augustyna, pp. 32-42

Piotr GRUSZKA, Kommodian o niewiastach, pp. 81-82

Ks. Tadeusz KOLOSOWSKI, Lucilla z Kartaginy a geneza schizmy donatystycznej, pp. 53-63

Ks. Jan LACH, Slowo wprowadzajace na Sympozjum Patrystycznym "Kobieta w starozytnosci chrzescijanskiej", pp. 9-11

Ks. Wincenty MYSZOR, Rola kobiet w chrzescijanstwie II i III wieku: Wdowy, dziewice i diakonissy, pp. 12-19

Iwonna SALAMONOWICZ-G�RSKA, ks. Tomasz SKIBINSKI, ks. Stanislaw STREKOWSKI,Wybrana bibliografia o kobiecie w starozytnosci, pp. 92-98

Ks. Tomasz SKIBINSKI, Mniszki i egzegetki - kobieta a Pismo Swiete w swietle korespondencji swietego Hieronima, pp. 83-91

Ks. Marek STAROWIEYSKI, Od legendy do historii - swiete zalozycielki Kosciol�w Gruzji i Armenii, pp. 20-31

Ks. Stanislaw STREKOWSKI, Makryna mlodsza - mistrzyni zycia duchowego wedlug swietego Grzegorza z Nyssy, pp. 43-52

Jerzy WOJTCZAK, Niewiasta w Divinae Institutiones Laktancjusza, pp. 78-80