[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [14]


vol. 13, 1998 (= Judeochrzescijanskie elementy w literaturze patrystycznej. Materialy Sympozjum patrystycznego 16.10.1997 [= J�disch-christliche Elemente in der patristischen Literatur
):

Ks. Wincenty MYSZOR, Judeochrzescijanstwo - zagadnienie definicji i zr�del, pp. 10-20

Ks. Henryk PIETRAS, Starozytne spory wok�l Apokalipsy, pp. 36-41

Tomasz SKIBINSKI, Judeochrzescijanskie techniki egzegetyczne na przykladzie Listu Barnaby, pp. 43-49

Ks. Jan SLOMKA, Eucharystia w pismach Klemensa Rzymskiego, Ignacego Antiochenskiego i w Didache, pp. 60-71

Ks. Emil STANULA, Wprowadzenie - Judeochrzescijanskie elementy w literaturze patrystycznej, pp. 7-9

Ks. Stanislaw STREKOWSKI, Literatura judeochrzescijanska: kryterium chronologii i gatunk�w literackich, pp. 21-35

Ks. Norbert WIDOK, Ignacy z Antiochii - pisarz judeochrzescijanski, pp. 50-59