[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [13] [14]

vol. 10, 1992:

Jan POLLOK, Liturgia chrztu na wschodzie w drugiej polowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chrysostoma i Teodora z Mopsuestii [= Mystagogical interpretation of the liturgy of baptism in the second half of the fourth century on the grounds of the Baptismal Catecheses of Cyril of Jerusalem, John Chrysostom and Theodore of Mopsuestia]