[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]


vol. 1, 1977:

Ludwik GLADYSZEWSKI, Bóg Stwórca i wladca. Doktryna greckich apologetów II wieku o stworzeniu i opatrznosci w aspekcie patrystyczno-filozoficznym [= Dieu createur et seigneur. La doctrine des apologètes grecs du IIe s. sur la création et la providence - recherche historico-philosophique], fasc. 1, pp. 7-255

Wincenty MYSZOR, Gnostycyzm w tekstach Nag-Hammadi [= Le gnosticisme dans les texts de Nag-Hammadi], fasc. 2, pp. 121-266

Emil STANULA, Nauka Ambrozjastra o stanie pierwotnym czlowieka. Studium z zakresu antropologii teologicznej [= L'enseignement d'Ambrosiaster au sujet de l'État primitif de l'homme. Étude du domaine de l'anthropologie théoloqique], fasc. 2, pp. 3-130