[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]


vol. 1, 1977:

Ludwik GLADYSZEWSKI, B�g Stw�rca i wladca. Doktryna greckich apologet�w II wieku o stworzeniu i opatrznosci w aspekcie patrystyczno-filozoficznym [= Dieu createur et seigneur. La doctrine des apolog�tes grecs du IIe s. sur la cr�ation et la providence - recherche historico-philosophique], fasc. 1, pp. 7-255

Wincenty MYSZOR, Gnostycyzm w tekstach Nag-Hammadi [= Le gnosticisme dans les texts de Nag-Hammadi], fasc. 2, pp. 121-266

Emil STANULA, Nauka Ambrozjastra o stanie pierwotnym czlowieka. Studium z zakresu antropologii teologicznej [= L'enseignement d'Ambrosiaster au sujet de l'�tat primitif de l'homme. �tude du domaine de l'anthropologie th�oloqique], fasc. 2, pp. 3-130