[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]


vol. 20, 1996 (Commentationes philologicae Herberto Mysliwiec oblatae):

Jan CYGAN, Uwagi o akcencie lacinskim, greckim i polskim [= Remarks on stress in latin, Greek & Polish], s. 179-185

Zofia GLOMBIOWSKA, Arkadia przy italskim goscincu [= L'Arcadie sur une route d'Italie], s. 93-100

Marek KRAJEWSKI, Z translatoryki biblijnej (Ksiega Przyslów 10, 6; 11) [= Übersetzungstechnisches zum Vulgata-Text Der Sprüche (SPR 10, 6. 11], s. 121-127

Jerzy LANOWSKI, Z rzymskich dziejów Menandra [= Animadversiones ad Menandri apud Romanos historiam], s. 51-61

Maria LUKASZEWICZ-CHANTRY, Les aventures de Lucrčce en Pologne, s. 153-160

Gosciwit MALINOWSKI, Zródla do pliniuszowego opisu zwierzecia zwanego eale (Naturalis Historia VIII 73) [= Les sources de la description que fait Pline l'Ancien d'un animal appelé eale (Naturalis Historia VIII 73)], s. 101-107

Józef MANTKE, Mitologia w Corpus Priapeorum [= La mythologie dans le Corpus Priapeorum], s. 109-120

Anna MARCHEWKA, Wystepowanie i znaczenie rzeczowników thalassa, als, pontos i pelagos u Homera i Herodota [= De verborum thalassa, als, pontos, pelagos apud Homerum et Herodotum apparendi frequentia et significatione], s. 7-17

Krzysztof MORTA, Herodotowy "hipopotam" [= L'"Hippopotame" d'Hérodote], s. 19-26

Jakub PIGON, "Dicar, qua violens..." Uwagi interpretacyjne do Horacego carmina III 30, 10-14 [= "Dicar, qua violens..." Some remarks on Horace, Carmina III 30, 10-14], s. 83-92

Mariola PIGONIOWA, Termin stri  w Meghaducie Kalidasy, s. 161-172

Joanna ROSTROPOWICZ, Tajemniczy gwiazdozbiór, czyli o Engonasin w Fajnomenach Aratosa z Soloj [= La constellation mystérieuse, ou L'Engonasin dont parle Aratos de Soloi dans ses Phénomčnes], s. 27-35

Ludwika RYCHLEWSKA, Fabula praetexta Akcjusza Aeneadae sive Decius [= De Accii fabula praetexta C.I. Aeneadae sive Decius], s. 63-70

Lucyna STANKIEWICZ, Imiona osobowe w togacie [= De nominibus personarum in fabula togata obviis], s. 71-81

Alicja SZASTYNSKA-SIEMION, Katullus czy Safona? Czyli jeszcze raz fraszka Jana Kochanowskiego Do Annny (II 91) [= Catulle ou Sapho? Ou, encore une fois, l'épigramme Do Anny de Jean Kochanowski], s. 137-142

Przemyslaw SZCZUREK, Kilka uwag o Foricenium 84 (In Pontem Varsoviensem) Jana Kochanowskiego [= Quelques considérations ą propos du Foricoenium 84 (In Pontem Varsoviensem) de Jean Kochanowski], s. 143-152

Hanna WALKÓWSKA, Gramatyka sankskrytu Franciszka Ksawerego Malinowskiego, s. 172-178

Diana WIECZOREK, Jezyk ukrainski i Slavia Romana, s. 187-191

Henryk WÓJTOWICZ, Apostrofa w I ksiedze Paschale Carmen Seduliusza [= L'apostrophe dans le Ier livre du paschale Carmen de Sédulius], s. 129-136

Malgorzata WRÓBEL, Strabon o Arystotelesie i jego dzielach [= Aristote et son oeuvre vus par Strabon], s. 38-50

Mateusz ZMUDZINSKI, Z badan nad kontaktami ekonomicznymi Novae w okresie I-III w. n.e. [= Ą propos des études sur les contacts économiques de Novae pendant la période du Ier au IIIe s. ap. J.C.], s. 193-198