[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]


vol. 11, 1987:

Izabela BARNAT, Ruch sceniczny w tragedii greckiej [= The scenic movement in the Greek tragedy], s. 3-13

Barbara KOZLOWSKA, Miejsce dramatu w de perfecta poesi M.K. Sarbiewskiego a poetyka Arystotelesa [= The place of drama in de perfecta poesi of M.K. Sarbiewski & in Poetics of Aristotle], s. 67-81

Janina LAWINSKA-TYSZKOWSKA, Pan w konkursie muzycznym ( Papyrus Vindobonensis Rainer 29801) [= Pan in musical contest (Pap. Vind. Rainer 9801)], s. 15-23

Jerzy LANOWSKI, Herondasa nauczyciel i egipskie teksty szkolne [= Heronda's The teacher & the Egyptian school texts], s. 25-34

Andrzej LOS, Cognomen a pochodzenie etniczne niewolników i wyzwolenców. Studium inskrypcji pompejanskich [= Cognomen & the ethnic origin of slaves & freedmen. A study of Pompeian inscriptions], s. 55-66

Józef MANTKE, Marcjalisowy epigram V 34 na tle starozytnej poezji nagrobnej [= Martials Epigramm V 34 und die antiken Grabgedichte], s. 45-53

Alicja SZASTYNSKA-SIEMION, Poezja anakreontyczna w okresie oswiecenia w Polsce [= The anacreontic poetry of the Polish enlightment], s. 85-91Jerzy SZULCZYK, Problemy aprowizacji armii rzymskiej w okresie podboju Galii zaalpejskiej przez G. Juliusza Cezara [= The Problems of the Roman Army's System of Supplying Food During Julius Caesar's Conquest of Transalpine Gaul], s. 35-44

Wieslaw TYSZKOWSKI, Nowy Pamietnik Warszawski F.K. Dmochowskiego i jego rola w popularyzowaniu wiedzy o literaturze antycznej [= Nowy Pamietnik Warszawski of F.K. Dmochowski & its role in spreading knowledge about the classical literature], s. 93-98