[1] [2] [3] [4] [5] [6] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]


vol. 7, 1977:

Marek WINIARCZYK, Starozytne wykazy ateistów. Próba zbadania tradycji [De Atheorum catalogis apud scriptores antiquos asservatis], s. 3-90

Halina MATYJA, Ksztaltowanie sie pogladów na twórczosc Grzegorza z Sambora w podrecznikach literatury polskiej XIX w. (Przyczynek do dziejów historii poezji polsko-lacinskiej, s. 121