[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [16] [17] [18] [19] [20]


vol. 15, 1991:

Wladyslawa JAMRÓZ, Droga naukowa Prof. Ludwiki Rychlewskiej, s. 3-7

Janina LAWINSKA-TYSZKOWSKA, Alicja SZASTYNSKA-SIEMION, Priap w epigramatyce greckiej [= Priapus in Greek epigrammatic poetry], s. 13-29

Jerzy LANOWSKI, Danuta LOWICKA, Epigram grecki we fraszkach Kochanowskiego, s. 103-119

Andrzej LOS, Gdzie mieszkal i kim byl Trymalchion. A propos archiwum z Agro Murecine [= Wo wohnte und wer war Trimalchio], s. 63-74

Józef MANTKE, Wierzenia poganskich Maurów w Johannis Korippusa [= Der Volksglaube der heidnischen mauren in der Johannis des Corippus], s. 89-101

Ireneusz MIKOLAJCZYK, Poemat Kolumelli O uprawie ogrodów [= de Lucii Moderati Columellae, quod De cultu hortorum inscribitur], s. 75-88

Herbert MYSLIWIEC, Walenty Rozdzienski a Biblia. Uwagi o filologicznej akrybii, s. 121-125

Jakub PIGON, Miedzy anatema a entuzjazmem. Z dziejów pojecia otium w dawnym Rzymie [= From the history of otium in ancient Rome], s. 45-62

Joanna SACHSE, Bhagawadgita V 1-6. Próba komentarza [= Bhagavadgita V 1-6. Eine Kommentarprobe], s. 137-141

Lucyna STANKIEWICZ, Bibliografia prac naukowych Ludwiki Rychlewskiej, s. 9-11

Lucyna STANKIEWICZ, Tytus Kwinkcjusz Atta [= Titus Quinctius Atta], s. 39-44

Hanna WALKÓWSKA, Obrzedy przejscia w swietle staroindyjskich Ksiag obyczaju [= Übergansriten im Lichte altindischer Sittenbücher], s. 127-136

Malgorzata WRÓBEL, Rosliny Egiptu w relacjach pisarzy greckich [= Pflanzen in Ägypten im Bericht griechischer Schriftsteller], s, 31-38