[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]


vol. 13, 1990 (Liryka starozytna. Ogólnopolska sesja naukowa Instytutu filologii klasycznej i kultury antycznej, Karpacz, 9-11 marca 1984, ed. Alicja SZASTYNSKA-SIEMION):

Wlodzimierz APPEL, Bakchylidesa epigramat I - próba interpretacji [= Das erste Epigramm von Bakchylides - Ein Versuch der Interpretation], s. 37-43

Mieczyslaw BROZEK, Lirycznosc poezji Prudencjusza [= De Prudentio lyrico], s. 135-144

Maria CYTOWSKA, Przyroda jako tlo wypowiedzi lirycznej w poezji lacinskiej [= Nature as a setting of lyrical expression in latin poetry], s. 123-128

Jerzy DANIELEWICZ, Erotyka w jambie greckim epoki archaicznej [= Erotics in the Greek iambus of the archaic period], s. 13-22

Sylwester DWORACKI, Arion - testimonia i rekonstrukcje  [= Arion - testimonies & reconstructions], s. 3-11

Johannes IRMSCHER, Lyrik der Justinianischen Zeit, s. 81-87

Anna M. KOMORNICKA, Pojecie nadziej w archaicznej liryce greckiej. Simonides, Bakchylides, Pindar [= La notion de l'espoir dan sla lyrique archaďque grecque. Simonide, Bacchylide, Pindare], s. 23-36

Janina LAWINSKA-TYSZKOWSKA, Locus amoenus w Antologii Palatynskiej [= Locus amoenus in The palatine Anthology], s. 73-80

Józef MANTKE, Ogród Priama [= The garden of Priapus], s. 107-121

Marian PLEZIA, Liryki Arystotelesa [= De Aristotelis carminibus lyricis], s. 63-71

Anna ROSTROPOWICZ, Echa Pindara u Apolloniosa z Rodos [= Les échos de Pindare chez Apollonios de Rhodes], s. 53-61

Ludwika RYCHLEWSKA, Wczesna liryka epoki przedklasycznej [= De elementis lyricis in priscis Romanorum litteris res agitur], s. 89-100

Joanna SACHSE, Meghaduta Kalidasy, s. 163-172

Marek STAROWIEYSKI, Hymn liturgiczny na tle rozwoju poezji starochrzescijanskiej [The liturgical hymn against the development of the early Christian poetry], s. 145-161

Elzbieta SWIERCZYNSKA, Jedenastozgloskowiec falecejski. Ewolucja metrum od I w. p.n.e. do I/II w. n.e. [= The Phalaecian hendecasyllable - The evolution of the meter from the first century B.C. till the turn of the first century A.D.], s. 101-106

Alicaj SZASTYNSKA-SIEMION, Franciszka Dionizego Kniaznina Parodia z Pindara, s. 45-52

Hanna SZELEST, Liryczna oda Stacjusza do Septimiusza Sewera [= Statius' lyrical ode to Septimius Severus (Silv. IV 5)], s. 129-134