[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [18] [19] [20]


vol. 17, 1993 (Danasagarah. Ocean darów dla Hanny Walkówskiej):

Antoni BOBROWSKI, Mythology & composition in Tibullus II.3 & Propertius II.8, s. 124

Maria Christopher BYRSKI, Why Premchand's Nirmala is Indian?, s. 21-26

Barbara GRABOWSKA, The birth of literary prosa, s. 27-28

Barbara GRABOWSKA, Igraszki Cajtanji w Nawadwipie, s. 29-36

Joanna JUREWICZ, Atman jako "sie" Brahmana. Próba interpretacji, s. 53-59

Eugeniusz KONIK, Cesarz Konstantyn I, zwany Wielkim [= Emperor Constantin I, named the Great], s. 133-154

Janina LAWINSKA-TYSZKOWSKA, Satyros epigramatyk [= Satyrus the epigrammatist], s. 101-109

Tadeusz LEWICKI, Les éléments romans parmi les noms des indigčnes de l'Algérie d'aprčs un vocabulaire onomastique de la fin du XIXe s. Quelques exemples, s. 17-20

Jakub PIGON, Przestrzen i czas w piesni Horacego Vides ut alta stet /Carm. I 9) [= Space & time in Horace, Carm. I 9], s. 125-132

Mariola PIGONIOWA, Meghaduta - Appendix, s. 79-85

Joanna SACHSE, Hanna Walkówska - potret indianisty, s. 5-12

Bozena SLIWCZYNSKA, Some remarks on Jatra - the traditional theatre of Bengal, s. 47-51

Lucyna STANKIEWICZ, Tacitae Amyclae, s. 111-117

Danuta STASIK, Environments as an element in contact of cultures. The hero of Hindi fiction in the West, s. 71-77

Przemyslaw SZCZUREK, Krzysztof MORTA, Czasowniki o znaczeniu "mówic" w Bhagawadgicie, s. 87-100

Anna TRYNKOWSKA, Konwencja kavyi jako instrument zwiekszania zwiezlosci przekazu w sankskryckiej poezji pojedynczej strofy, s. 37-45

Elzbieta WALTEROWA, Problem szowinizmu religijnego w twórczosci Bankimchandry Chatterjiego, s. 61-69