[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48/1] [48/2] [48/3] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73]  [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [Suppl.]

 

vol. 1, 1894:

Piotr BIENKOWSKI, Najnowsze publikacye niemieckiego instytutu archeologicznego, pp. 86-112

Piotr BIENKOWSKI, O stroju greckim, pp. 77-85

L. CWIKLINSKI, Mommsen o Horacyusza carmen saeculare, pp. 72ff.

Wiktor HAHN (ed.), Nieznany wiersz lacinski Szymona Szymonowicza, pp. 64ff.

Wiktor HAHN (ed.), Bibliografia filologii klasycznej i literatury humanistycznej w Polsce za lata 1891-1893, pp. I-XXII

Michal JEZIENICKI, Quaestiones Lucretianae, pp. 31ff.

Br. KRUCZKIEWICZ, De Cn. Naevii patria iuris condicione, pp. 6ff.

Br. KRUCZKIEWICZ, De Liviani carminis in Iunonem reginam memoria, pp. 127ff.

Fr. MAJCHROWICZ, O zyciu i pracach Zygmunta Weclewskiego, pp. 113ff.

Casimirus MORAWSKI, Petroniana, pp. 1ff.

Stanislaw SCHNEIDER, Arystoteles o Drakoncie, pp. 59ff.

Leo STERNBACH, Lectionum Aesopiarum fasciculus, pp. 12ff.

Zygmunt WECLEWSKI (tr.), Przeklad Tybulla Elegii I, 5, p. 125

Thaddaeus ZIELINSKI, De appendice Vaticanan observatiuncula, pp. 129ff.