[4] [9] [10] [13] [21] [27] [29]


vol. 31, 1999 (
Spoleczenstwo i religia w swiecie starozytnym. T. II. Studia dedykowane Prof. dr hab. Marii Jaczynowskiej):


Wlodzimierz APPEL, στόνς ’αεικής , S. 27-34

Wladyslaw BOJARSKI, Czy homo religiosus? Geneza religijna kodeksów praw antycznych [= Homo religiosus? Génèse réligieuse des "codes" des lois antiques], S. 7-12

Sylwia JÓSKOWSKA, Adam WEGRZYN, Inskrypcje z kosciola sw. Piotra i Pawla w Wilnie [= Inscriptions de l'Église des saints Pierre et Paul à Vilnius], S. 201-208

Mariusz MIELCZAREK, O organizacji wojska u Roksolanów miedzy sojuszem z Palakesem a wyprawa na Mezje w 69 r. n.e. [= D'Organisations d'une armée chez Roxolans entre L'Alliance avec Palakes et l'expédition contre Mésie en 69 année de notre ère], S. 53-59

Ireneusz MIKOLAJCZYK, Poemat dydaktyczny De insitione Palladiusza [= Poème didactique De insitione de Palladius], S. 173-178

Wieslaw MOSSAKOWSKI, Jurydyczno-sakralne funkcje kolumny w starozytnym Rzymie [= Sur les fonctions juridiques et religieuses de la colonne à Rome], S. 141-150

Danuta MUSIAL, Przysiega Katyliny (Sall., Cat., 22) [= Serment de Catilina (Sall., Bell. Cat., 22], S. 91-103

Przemyslaw NEHRING, Exordium w lacinskich zywotach swietych z IV i V wieku [= Exordium dans l'hagiographie latine de IVe et Ve sièclee et Ve siècle], S. 179-199

Zbigniew NERCZUK, Epistemologia a koncepcja sztuki w Pochwale Heleny i Obronie Palamedesa Gorgiasza z Leontinoi [= Épistémologie et la conception de l'art dansl L'Éloge d'Hélène et la Défense de Palamedes de Gorgias de Léontinoi], S. 35-52

Szymon OLSZANIEC, Krag uczniów Aidesiosa. Przyczynek do problematyki srodowisk neoplatonskich w 2 polowie IV wieku [= Cercle de disciples d'Aidesios. Contribution à la problématique des milieux néoplatoniciens dans la deuxième moitié du IVe sièclee siècle], S. 157-171

Ryszard SAJKOWSKI, Sacerdos divi Augusti, S. 121-139

Marian SZARMACH, O dwu listach (LVII i LXX) sw. Hieronima [= De deux lettres (LVII et LXX) de St. Jérôme], S. 151-156

Marek STEPIEN, O niektórych funkcjach spolecznych adopcji w Babilonii w epoce Hammurabiego (I polowa II tysiaclecia p.n.e.) [= De certaines fonctions sociales d'adoption en Babylonie aux temps de Hammurabi], S. 13-26

Przemyslaw WOJCIECHOWSKI, Rekonstrukcja fragmentu tzw. Elogium Gajusza Semproniusza Tuditanusa [= Reconstruction d'un extrait d'Elogium de C. Sempronius Tuditanus], S. 61-71

Przemyslaw WOJCIECHOWSKI, Primordia Aquileiae. Z dziejów rzymskiej kolonizacji pólnocno-wschodniej Cisalpiny [= Primordia Aquileiae. Sur la colonisation romaine de norde-est Cisalpine], S. 73-80

Józef ZAJAC, Metody badan antroponomastycznych: przyklad Gavii z antycznej Werony [= Méthodes des recherches anthroponymiques: Exemple de Gavii de Vérone antique], S. 105-120

Mariusz ZIÓLKOWSKI, Dux severus. Pojecie severitas w aspekcie militarnym u Liwiusza [= Dux severus. La notion de severitas dans l'aspect militaire chez Tite Live], S. 81-89