[4] [9] [13] [21] [27] [29] [31]

 

vol. 10, 1975:

E. HEZA, Eksterminacja jenc�w i ludnosci cywilnej w czasie wojny peloponeskiej w swietle dziela Tukidydesa, pp. 5-20

M. ZI�LKOWSKI, Taktyka rzymska w wojnach z barbarzyncami na przykladzie walk w Brytanii i Germanii w I w. n.e., pp. 21-32