[4] [9] [10] [13] [21] [27] [31]


vol. 29, 1996 (
Spoleczenstwo i religia w swiecie starozytnym):):

Maria JACZYNOWSKA, Imitatio Alexandri. pare uwag na temat perskiej wyprawy cesarza Juliana, pp. 133-148

D. MUSIAL, Kilka uwag o tzw. sprawie Bakchanali�w w Rzymie w 186 r. p.n.e., pp. 49-59

P. NEHRING, Historia i retoryka w Vita Sancti Pauli primi Eremitae sw. Hieronima, pp. 107-119

S. OLSZANIEC, Nastroje spoleczenstwa antiochenskiego podczas pobytu w miescie cesarza Juliana (362/363 r.), pp. 121-132

Andrzej SOKALA, Probrum. Z badan nad wystepkami przeciwko obyczajnosci w prawie rzymskim, pp. 37-45

P. WOJCIECHOWSKI, Sol w koncepcji religijnej Sewera Aleksandra, pp. 97-105

P. WOJCIECHOWSKI, Kult Timawusa w antycznej Akwilei, pp. 73-89

J. ZAJAC, Teorie migracyjne i autochtoniczne: problemy etniczne prehistorycznej Italii (z ekskursem o tzw. Illirach), pp. 21-35

Mariusz ZI�LKOWSKI, Mieszkancy Brytanii w armii rzymskiej, pp. 91-96