[4] [9] [10] [13] [21] [29] [31]


vol. 27, 1992 (Ksiega pamiatkowa dla uczczenia 40-letniej pracy naukowej i dydaktycznej Prof. dr hab. Marii Jaczynowskiej):

 

Wlodzimierz APPEL, Homerycki hymn do Heraklesa [= Das homerische Hymnus an Herakles], pp. 29-33

Wieslaw KACZANOWICZ, Motywy religijne w rzymskim mennictwie drugiej polowy III w. n.e. (do 284 r.) [= Die religi�sen Motive im r�mischen M�nzwesen der zweiten H�lfte des III. Jahrhunderts (bis zum Jahr 284)], pp. 115-125

Roman KAMIENIK, O wr�zebnej roli weza i konia w religii grecko-rzymskiej [= Die wahrsagende Bedeutung der Schlange und des Pferdes in der griechisch-r�mischen Religion], pp. 51-58

Jerzy KOLENDO, Mitra - Invictus deus w Novae [= Invictus deus Mithra � Novae], pp. 97-103

Tadeusz KOTULA, Nurty monoteistyczne w poganstwie "wieku niepokoju" (III w. n.e.) a polemika chrzescijanska [= Les courants monoth�istes dans le paganisme de "l'�ge de l'anxi�t�" (IIIe si�cle de notre �re) et la pol�mique chr�tienne), pp. 105-114

Henryk KOWALSKI, Publiusz Klodiusz a religia rzymska w I wieku p.n.e. [= Publius Clodius und die r�mische Religion im I. Jh. v. u.Z.], pp. 67-75

Wlodzimierz LENGAUER, Aglauros w przysiedze efeb�w atenskich z IV w. p.n.e. [= Aglauros dans le serment des eph�bes ath�niens], pp. 35-42

Stanislaw LONGOSZ, Teatr miejscem kultu b�stw poganskich w opinii autor�w wczesnochrzescijanskich [= De theatro Romano uti templo deorum gentilium in opinione antiquorum scriptorum christianorum], pp. 134-149

Danuta MUSIAL, Formy i organizacja kultu w rzymskim asklepiejonie na wyspie Tybrowej [= Les formes et l'organisation du culte d'Esculape dans l'Ascl�pieion romain sur l'�le Tib�rine], pp. 77-82

Wincenty MYSZOR, Znaczenie tekst�w z Nag Hammadi w badaniach pierwotnego chrzescijanstwa [= Bedeutung der Nag-Hammadi-Texte f�r die Erforschung des fr�hen Christentum], pp. 159-164

Ryszard SAJKOWSKI, Pewne aspekty stosunku Tyberiusza do wyznawc�w judaizmu i bogini Izydy [= Certi aspetti dell'atteggiamento di Tiberio verso i fedelli del giudaismo e della dea Isida], pp. 83-88

Dariusz SLAPEK, Munus, ludus czy spectaculum gladiatorum? Terminologia igrzysk gladiatorskich schylku republiki rzymskiej [= Munus, ludus, oder spectaculum gladiatorum? Die Terminologie der Gladiatorenk�mpfe an der Wende der r�mischen Republik], pp. 59-66

Slawomir SPRAWSKI, Wojna swieta w starozytnej Grecji. Problem terminologii [= The sacred war in ancient Greece. The problem of terminology], pp. 43-49

Marek STAROWIEYSKI, Izydor z Sewilli i apokryfy [= Isidore de Seville et les apocryphes], pp. 151-157

Marian SZARMACH, Pismo Euzebiusza z Cezarei: Contra Hieroclem [= Die Schrift des Eusebios von Caesarea: Contra Hieroclem], pp. 127-134

Ewa WIPSZYCKA, Kiedy rozpoczal sie kryzys tradycyjnej religii polis greckich? [= � quelle �poque a commenc� la crise de la religion traditionnelle des cit�s grecques], pp. 11-28

J�zef  ZAJAC, Bibliografia prac Marii Jaczynowskiej za lata 1951-1990, pp. 7-9

Mariusz ZI�LKOWSKI, "Cud deszczu" w 172 r. i chrzescijanie [= "Das Wunder des Regens" im Jahr 172 und die Christen], pp. 89-95