[13] [16]

vol. 7, 1978:

Krzysztof GLOMBIOWSKI, "Persiká" Ktezjasza z Knidos [= "Persicá" of Ctesias of Cnidos], s. 7-31

Piotr GRUSZKA, Zloto u Grzegorza z Nazjanzu [= Gold according to Gregory of Nazianzus], s. 91-100

Jan ILUK, Grzywny sepulkralne w swietle italskich epitafiów z okresu cesarstwa rzymskiego [= Sepulchral-penalties in the light of Italian epitaphs in the period of the Roman empire], s. 45-76

Ewelina MARCINIAK, Budowle administracyjne i gospodarcze prywatnych fundatorów w inskrypcjach italskich [= Administrative & charring buildings of the private founders in the Italian inscriptions], s. 33-43

Stanislaw MROZEK, Prywatne rozdawnictwa pieniedzy i zywnosci w miastach Italii w okresie póznego cesarstwa rzymskiego [= The private distribution of money & food in the towns of Italy in the period of the Late Empire], s. 77-89