[7] [16]


vol. 13, 1983:

Krzysztof GLOMBIOWSKI, Spolecznosc perska a swiat grecki u Herodota [= The Persian community & the Greek world - after Herodotus], s. 5-17

Piotr GRUSZKA, Kommodian i jego poglady spoleczne [= Commodian & his views on society], s. 63-91

Juliusz JUNDZILL, Pieniadz "biblijny" w lacinskiej literaturze patrystycznej okresu p�znego cesarstwa rzymskiego [= The "biblical" money in the Latin patristic literature in the period of the Late Empire], s. 93-108

Ewelina MARCINIAK, Italscy fundatorzy budowli oraz motywy ich dzialalnosci [= Italian founders of edifices & the motivation of their activities], s. 45-61

Stanislaw MROZEK, Ceny i place w cesarstwie p�znorzymskim [= Prices & payments in the Late Roman Empire], s. 109-134

Ryszard PANKIEWICZ, Relacje wartosci zlota i srebra w republikanskim systemie monetarnym starozytnego Rzymu [= Relations of the value of gold and silver in the republican monetary system in ancient Rome, S. 19-44