[7] [13]


vol. 16, 1978:

Jan ILUK, Grzywny sepulkralne w italskich epitafiach z okresu cesarstwa rzymskiego [= Sepulchral penalties in Italian epitaphs from the Roman empire period]