[2] [3] [4] [5] [6-7] [8-9] [10] [11] [12-13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20-23] [24-29] [30-31] [32-33] [34-35]

vol. 1, 1981:

Informacje, S. 89

Kronika, S. 98-102

List Jana Pawla II do episkopatu katolickiego na 1600 rocznice soboru konstantynopolitanskiego I  i na 1550 rocznice soboru efeskiego, S. 5-20

Stanislaw LONGOSZ, X miedzynarodowy kongres archeologii chrzescijanskiej w Tessalonikach, S. 51-52

Stanislaw LONGOSZ, Miedzynarodowy kongres studi�w Boecjanskich, S. 53-54

Stanislaw LONGOSZ (ed.), Czeslaw MAZUR (add.), Materialy biliograficzne. Antyk chrzescijanski w Polsce w latach 1978-1979, S. 21-40

Stanislaw LONGOSZ (ed.), Czeslaw MAZUR (add.), Polska bibliografia soboru efeskiego (wybrane), S. 41-43

Stanislaw LONGOSZ, X patrystyczne dni augustianskie, 1981, S. 57-64

[Stanislaw LONGOSZ], XI patrystyczne dni augustianskie, 1982, S. 68

Stanislaw LONGOSZ, Sympozjum efeskie, S. 65-68

Stanislaw LONGOSZ, Jubileuszowy wiecz�r wspomnien poswiecony 40-letniej dzialanosci dydaktyczno-naukowej Ojca Prof. Adalberta Hammana, S. 95-96

Andrzej MALINOWSKI, Kolokwium patrystyczno-archeologiczne w Lublinie, S. 54-57

Andrzej MALINOWSKi, Wiecz�r wspomnien poswiecony sp. Prof . dr Leokadii Malunowicz�wnie, S. 89-94

Leokadia MALUNOWICZ�WNA, VIII Kongres Patrystyczny w Oksfordzie, S. 44-46

Prace z dziedziny antyku chrzescijanskiego ukonczone w roku akademickim 1980/1981, S. 97-98

Recenzje, S. 69-88

Seminarium doskonalenia patrystycznego, S. 101-102

H. WOLAK, Benedyktynskie sympozjum patrystyczne, S. 46-48

Zapowiedzi wydawnicze, S. 103-110

 

See also Early Christianity Links