[1] [2] [3] [4] [5] [6]


vol. 7, 1988:

Krystyna BARTOL, Jamb jako gatunek literacki w swietle swiadectw starozytnych [= Iambus as a literary genre in the light of ancient evidence/ Quidnam de iambi notione in litterarum doctrina ab antiquis traditum sit], s. 3-21

Ewa BEDNARCZYK-KEDZIOREK, Ch�r jako narrator w "Persach" Ajschylosa [= The chorus as a narrator in The Persae of Aeschylus], s. 23-35

Maria CYTOWSKA, Nad "Trenami" Jana Kochanowskiego. Terapia b�lu. W kregu tradycji antycznej i chrezscijanskiej , s. 143-152

Janina CZERWINSKA, Panstwo i prawo w swietle nauki sofistycznej oraz przekazu historycznego Tukidydesa [= The state & the law in the light of sophistic doctrine & historical works of Thucydides], s. 37-49

Jerzy DANIELEWICZ, Kochanowski jako tlumacz anakreontyk�w, s. 153-162

Zofia GLOMBIOWSKA, Foricoenium 6 "In tumulum Franc. Petrarcae" Jana Kochanowskiego a problem petrarkizmu w jego tw�rczosci, s. 163-182

Aleksander MIKOLAJCZAK, Jan Kochanowski w "Characteres lyrici" M.K. Sarbiewskiego, s. 183-198]

Roman PORAWSKI, Marian WESOLY, Arystotelesa "Protreptyk" czyli Zacheta do filozofii [= Aristotle' Protrepticus or the encouragement to philosophy/ De Aristotelis "Protreptico" sive exhortatione ad philosophiam], s. 51-73

Edward SKIBINSKI, Dialog w "Kronice Mistrza Wincentego", s. 129-141

Antoni SWOBODA, De fontibus Graecis significationis amicitiae apud Ciceronem, s. 75-84

Alicja SZASTYNSKA-SIEMION, Pindaryzm Kochanowskiego, s. 199-212

Elzbieta WESOLOWSKA, Samotni bohaterowie "Medei" Seneki [= The lonely heroes of Seneca's Medea/ Quatenus personae primarias partes in Senecae "Medea" agentes solitudine obruantur], s. 113-128

Marian WESOLY, Epikureizm rzymski a Lukrecjusz [= Roman epicureanism & Lucretius], s. 91-111

Teodozja WIKARJAK�WNA, M. Tullius Cicero de arte e Graeco in Latinum convertendi qui censuerit, s. 85-90

Andrzej W�JCIK, Jana Kochanowskiego "Lyricorum libellus" (Ody spoleczno-polityczne i Ody do przyjaci�l, s. 213-228

Tomasz WUJEWSKI, Julius August Sch�nborn (1801-1857), s. 229-239