[1] [3] [4] [5] [6] [7]


vol. 2, 1975:

Michal SWOBODA, Modlitwy i inne partie liryczne w Eneidzie Wergiliusza, s. 57-88