[1] [2] [3] [4] [5] [7]


vol. 6, 1983 (1985) :

Zofia ABRAMOWICZÓWNA, "Vita Homeri" pseudo-Herodota [= Vita Homeri Pseudo-Herodotea], s. 73-83

Wlodzimierz APPEL, Pseudo-Astrampsychosa Lapidarium Nautyczne [= De Pseudo-Astrampsychi Lapidario Nautico], s. 93-101

Teresa CZYPICKA, Mit o Anteuszu i Herkulesie w "Farsalii" Lukana [= Fabulae de Antaeo et Hercule quae partes in Lucani Pharsalia attributae sint], s. 165-175

Jerzy DANIELEWICZ, Michal Swoboda (1910-1982), s. 3-11

Zofia DANIELEWICZ, Literackie nazewnictwo znaczace w teorii antycznej [= Quid antiqui de nominum quasi loquentium ratione tradiderint], s. 39-43

Sylwester DWORACKI, "Ijon" Eurypidesa a komedie Menandra [= Menandri comoediae cum Euripidis tragoedia q.i. Ion comparantur], s. 21-31

Alicja GÓRNA, Morfologia bajek Ezopa [= De fabularum Aesopicarum structura], s. 45-55

Ignacy LEWANDOWSKI, Obraz dziejów Rzymu przedcesarskiego w swiadomosci autora "De viris illustribus Urbis Romae" (IV w.n.e.) [= Auctoris libri q.i. De viris illustribus Urbis Romae quaenam fuerit scientia de rebus gestis populi Romani], s. 177-188

Kazimierz LIMAN, Struktura mów przed bitwa w "Kronice Polskiej" Anonima Galla, s. 189-208

Aleksander MIKOLAJCZAK, Swiadomosc spoleczno-polityczna w lirykach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, s. 215-228

Ireneusz MIKOLAJCZYK, Próba rekonstrukcji satyry menippejskiej "Sexagessis" Marka Terencjusza Warrona [= Satirae Varronianae q.i. Sexagessis argumentum quo modo restitui possit], s. 117-131

Benon MISKIEWICZ, Mój nauczyciel i przyjaciel - Profesor Michal Swoboda, s. 19-20

Victor STEFFEN, De duobus desperatis fere locis Lucretianis, s. 113-116

Marian SZARMACH, Maximos von Tyros über Gottheit und Kultsymbole [= Maximus Tyrius quidnam de deis eorumque signis iudicaverit], s. 85-92

Alicja SZASTYNSKA-SIEMION, Dwa wczesnorenesansowe lacinskie epinikia Jana Dantyszka, s. 209-214

Krystyna TUSZYNSKA, Kilka uwag o filozoficznej mysli Gorgiasza w Egkomion elenes [= De Gorgiae placitis philosophicis in oratione q.i. Egkomion elenes expressis annotationes], s. 33-37

Elzbieta WESOLOWSKA, Komunikacja literacka w prologu "Medei" Seneki [= Qua ratione Seneca Medeae soliloquium in prologo fabulae nomine eius inscriptae pronuntiatum composuerit], s. 155-164

Marian WESOLY, Zur semantischen Interpretation der aristotelischen Kategorien [= De Aristotelis categoriarum interpretatione semantica], s.57-72

Ioannes WIKARJAK, Ciceroni seni quarum rerum recordatio solam ini et delectationi fuerit, s. 103-111

Andrzej WÓJCIK, Dwie horacjanskie epody aktyjskie (Hor. Epod. 1 i 9) [= De duobus Horatianis epodis Actiacis (Hor. Epod. 1, 9)], s. 133-153

Elzbieta ZAKRZEWSKA-GEBKA, W dwutysieczna rocznice smierci Publiusza Wergiliusza Marona. Wystawa jubileuszowa [= Vergiliana Polonica anno post mortem poetae bis millesimo Posnaniae exposita], s. 229-