[1] [2]


vol. 3, 1998 (Cognoscere causas . Czlowiek a natura w cywilizacji starozytnej Grecji i Rzymu) [= L'heure m?iterran?nne]):

Krystyna BARTOL, Animizacja przyrody w poezji greckiej, pp. 77-85

Jan BIGAJ, Filozoficzne i niefilozoficzne znaczenia rzeczownika ous?, pp. 157-168

J?ef BUDZYNSKI, Laudes Silesiae XVI-XVII wieku jako wyraz afirmacji wartosci humanistycznych, pp. 228-239

Maria CYTOWSKA, Przyroda w poezji Klaudiana, pp., 108-114

Jerzy DANIELEWICZ, Pejzaz poetycki Safony, pp. 41-49

Zofia GLOMBIOWSKA, Przyroda w zamechskim utworze Jana Kochanowskiego, pp. 215-227

Krzysztof GLOMBIOWSKi, G?a Tyches - Symbol zwyciestwa czlowieka nad silami natury, pp. 89-98

Igor JEWTUCHOW, Czlowiek w czasie (na podstawie lacinskiej poezji IV wieku n.e.), pp. 122-124

Janina LAWINSKA-TYSZKOWSKA, Teokrytowa botanika, pp. 59-65

Marzena LUSZCZEWSKA, Antyk sentymentalny i antyk romantyczny w ogrodzie Anny Potockiej Dunin-Wasowiczowej w Jablonnie, pp. 240-249

Marcin MIELNICZUK, Natura w eposach biblijnych IV-VI wieku n.e., pp. 125-132

Ireneusz MIKOLAJCZYK, Petri Bembi Liber de Aetna. Relacja z pierwszej nowozytnej penetracji wulkanu, pp. 206-214

Krzysztof MORTA, Indyjskie nr?ki, pp. 183-196

Magdalena NOWAK, Hydroterapia w XXXI ksiedze Naturalis historia Pliniusza, pp. 202-205

Janusz A. OSTROWSKI, Personifikacje rzek w sztuce antycznej, pp. 9-40

Joanna ROSTROPOWICZ, Aratosa z Soloj poemat o gwiazdach, pp. 66-76

Ewa SKWARA, Wies w komedii rzymskiej, pp. 99-107

Marian SZARMACH, Madrosc natury w Vita Apollonii Filostrata (II 11-16), pp. 85-88

Alicja SZASTYNSKA-SIEMION, Ogr�d charyt i orka muz, pp. 50-58

Hanna SZELEST, Poemat Auzoniusza o Mozeli, pp. 115-121

Elzbieta WESOLOWSKA, Seneki i Marka Aureliusza Ars moriendi, pp. 169-175

Marian WESOLY, Physis - anthropos - techne w koncepcji Arystotelesa, pp. 133-151

Krzysztof Tomasz WITCZAK, Poglady Trak�w na narodziny i smierc czlowieka na tle por�wnawczym na narodziny i smierc czlowieka na tle por�wnawczym, pp. 176-182

Malgorzata WR?EL, Rosliny afrykanskie u Strabona, pp. 197-201

Slawomir WYSZOMIRSKI, Trzy znaczenia pojecia physis w filozofii starszej, pp. 152-156