[1] [3]


vol. 2, 1995 (Godzina sródziemnomorska [= L'heure méditerranéenne]):

Sabina BELINA, Obrazy przyrody w liryce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, pp. 157-178

Zofia GLOMBIOWSKA, Czas poludnia [= Temps de midi], pp. 11-43

Krzysztof GLOMBIOWSKI, Dzien w Olimpii (fragmenty wspomnien), pp. 77-95

Anna MARCHEWKA, Stosunki miedzy Cyceronem a Cezarem. Fakty historyczne i wizja Jana Parandowskiego [= Rapports entre Cicéron et César - faits historiques et vision de Parandowski] , pp. 44-61

Piotr PARANDOWSKI, Powstala Polska i nalezalo ja edukowac, pp. 7-9

Jacek PUDLISZEWSKI, Prywatne rozdawnictwa zywnosci i pieniedzy w rzymskiej Hiszpanii [= Les distributions privées de nourriture et d'argent dans les villes d'Espagne], pp. 97-109

Joanna REINKE-BONECZKO, Carmina minora Andrzeja Trzecieskiego. Próba charakterystyki, pp. 111-130

Alicja ROSINSKA, Stefaneida Daniela Hermanna, pp. 131-155

Anna RYS, Homer Jana Parandowskiego [= Jean Parandowski et son Homčre], pp. 62-75