[2] [3]

 

vol. 1, 1994:

Sabina BELINA, Horacy w poezji Pawla z Krosna, pp. 73-85

J�zef BUDZYNSKI, Horacy w lacinskiej szkole na Slasku od XVI do XVIII w., pp. 117-141

Zofia GLOMBIOWSKA, Horacjuszowe Neptunalia [= Neptunalia d'Horace], pp. 25-40

Zofia GLOMBIOWSKA, Epitafium Reinholda Heidensteina, pp., 165-169

Krzysztof GLOMBIOWSKI, Horacjuszowa "hybris". Glos w dyskusji, p. 58

Danuta MIODYNSKA, Wplyw Horacego na "Fraszki" Jana Kochanowskiego,  pp. 87-100

Jacek PUDLISZEWSKI, Problematyka pieniezna u Horacego [= Probl�mes d'argent  chez Horace], pp. 59-72

Joanna ROSTROPOWICZ, Horacy o Kleopatrze. Podziw czy strach? [= Cl�opatre chez Horace. De l'admiration ou de la peur?], pp. 41-51

Anna RYS, Sprawy pieniezne w dzielach Wellejusza Paterkulusa i Herodiana [= Probl�mes d'argent  dans les oeuvres de Velleius Paterculus et H�rodien], pp. 145-163

Jerzy STARNAWSKI, O wydaniu poezyj Horacego, obszernie komentowanym , dedykowanym Stefanowi Batoremu (1584), pp. 101-115

Andrzej W�JCIK, Horacy jako nadawca listu poetyckiego[= Horace comme exp�diteur de lettres po�tiques], pp. 9ff.