[A-L] [M-R]


Marian Henryk SEREJSKI, Idealy Ammiana Marcelina w swietle analizy jego dziela, 26, 1926-1927,  285-298

Marian Henryk SEREJSKI, Na pograniczu starozytnosci i sredniowiecza (Przeglad prac polskich z lat 1918-1930), 29, 1930-1931,  110-129

Franciszek SOKOLOWSKI, Aleksander Wielki synem Bakchusa?, 31, 1933-1934,  121-128

Franciszek SOKOLOWSKI, Delfy wobec inwazji perskiej, 33, 1935-1936,  394-407

Franciszek SOKOLOWSKI, Sprzedaz i kupno stanowisk kaplanskich w starozytnej Grecji, 35, 1939,   1-6

Franciszek SOKOLOWSKI, Z dziejów archiwum w Delfach, 37, 1948,  121-126

M. STEPIEN, O wczesnych spoleczenstwach Mezopotamii, 77, 1986,  291nn.

Jerzy STRZELCZYK, Hiszpanskie panstwo Swewów, 72, 1981,  1-23

Wieslaw SUDER, Starosc i smierc w antycznym Rzymie, 85, 1994(1995), s, 1-14

Wieslaw SUDER, Umieralnosc okoloporodowa kobiet w cesarstwie rzymskim, 78, 1987,  621-628

Anna SWIDEREK, Z papirusów berlinskich, 59, 1968, pp. 464-469

Jerzy TARGALSKI, Formowanie sie miast-panstw w poludniowej Mezopotamii, 71, 1980,  295-323

Jan TRYNKOWSKI, Varenii z Sarmizegetuzy, pp. 369-387

Jan TRYNKOWSKI, Jordanesa lista wladców Dacji (Getica cap. 67-78), 13, 1968, pp. 137-145

Tadeusz WALEK-CZERNECKI, Dochód skarbu rzymskiego z prowincji w I wieku przed Chrystusem, 35, 1939,  129-142

Tadeusz WALEK-CZERNECKI, Historia ustrojowa grecka. Przeglad literatury 1919-1929, 28, 1929,   288-310

Tadeusz WALEK-CZERNECKI, Ludnosc Attyki w V i IV wieku przed Chr., 31, 1933-1934,  243-278

Tadeusz WALEK-CZERNECKI, Naród, narodowosc, ojczyzna w starozytnosci, 26, 1926-1927,  151-181

Tadeusz WALEK-CZERNECKI, O metodzie badania przyczyn upadku swiata starozytnego. Uwagi wypowiedziane w dyskusji nad referatem prof. Kazimierza Zakrzewskiego na Zjezdzie Historyków Polskich w Wilnie, 33, 1935-1936,  501-506

Tadeusz WALEK-CZERNECKI, Próba charakterystyki demokracji greckiej, 29, 1930-1931,  76-109

T. WASILEWSKI, Studia nad dziejami panowania cesarza Michala III (842-867). I.: Data urodzenia, koronacji i slubu cesarza Michala III, 61, 1970, pp. 167-182

T. WASILEWSKI, Studia nad dziejami panowania cesarza Michala III (842-867). II.: Przewrót panstwowy w 851/852 r. i ofensywa w Azji MNiejszej przeciwko Arabom, 61, 1970, pp. 359-380

Marek WECOWSKi, Arnaldo Momigliano i klasyczne podstawy historiografii nowozytnej, 83, 1992,  727-742

Stanislaw WIECKOWSKI, Cesarz Julian o ideale wladcy wedlug satyry jego Kaisares ("Cezarowie"). Próba analizy wewnetrznej utworu, 35, 1939,  35-49

Ewa WIPSZYCKA, Formy produkcji rzemieslniczej w Egipcie grecko-rzymskim, 60, 1969,  523-536

Ewa WIPSZYCKA, Polityka panstwa rzymskiego wobec rzemiosla tkackiego w Egipcie (I-IV w. n.e.) [= La politique de l'état romain vis-ą-vis de l'artisanat textile en Égypte], 54, 1963, 1-19

Ewa WIPSZYCKA, Z problematyki badan nad zasiegiem znajomosci pisma w starozytnosci [= Contribution aux recherches sur l'étendue de la connaissance de l'écriture dans l'antiquité], 74, 1983,  1-28

Ewa WIPSZYCKA, Swieckie bractwa w zyciu religijnym chrzescijanskiego Egiptu [= Confréries laļques dans la vie religieuse dans l'Egypte chrétienne], 59, 1968, pp. 447-463

Józef WOLSKI, Wplyw wojen perskich na formy walki politycznej w Grecji, 69, 1968, pp. 416-427

Kazimierz ZAKRZEWSKI, Narodziny demokracji rzymskiej (Trybunat T. Gracchusa), 35, 1939,  50-65

Kazimierz ZAKRZEWSKI, Polskie prace w dziedzinie historii starozytnej, 26, 1926-1927,  258-264

Kazimierz ZAKRZEWSKI, Poprzednik Cezara, L. Cornelius Cinna, 29, 1930-1931,  64-75

Kazimierz ZAKRZEWSKI, Rewolucja rzymska - jej przeslanki polityczne i spoleczno-gospodarcze, 33, 1935-1936,  427-468

Kazimierz ZAKRZEWSKI, Upadek swiata starozytnego, 31, 1933-1934,  185-211

Tadeusz ZAWADZKI, Joachim Lelewel jako badacz dziejów swiata starozytnego. Próba charakterystyki, 43, 1952,  177-211

Tadeusz ZIELINSKI, Cesarz Klaudiusz i Judejczycy, 26, 1926-1927,  133-150

Adam ZIÓLKOWSKi, Zródla doplywu niewolników do Italii w II w. p.n.e. Zlupienie Epiru w III wojnie macedonskiej, 72, 1981,  381-392

Zdzislaw ZMIGRYDER-KONOPKA, Charun i Tuchulcha. Dziwy zaswiata etruskiego, 35, 1939,  25-34

Zdzislaw ZMIGRYDER-KONOPKA, Historia ustroju Rzeczypospolitej Rzymskiej (Sprawozdanie z literatury), 28, 1929,  311-355

Zdzislaw ZMIGRYDER-KONOPKA, Istota prawna relegacji obywatela rzymskiego, 33, 1935-1936,  469-500

Zdzislaw ZMIGRYDER-KONOPKA, O kategorii tzw. "aerarii", 26, 1926-1927,  215-233

Zdzislaw ZMIGRYDER-KONOPKA, U zródel rzymskiej procedury karnej, 31, 1933-1934,  157-184

Zdzislaw ZMIGRYDER-KONOPKA, Wystapienie wladzy rzymskiej przeciw bachanaliom italskim, 29, 1930-1931,  19-63

Edward ZWOLSKI, W sprawie listy spartanskich Eurypontydów, 59, 1968, pp. 481-484