[M-R] [S-Z]

 

Stanislaw ARNOLD, Geografia historyczna, jej zadania i metody, 28, 1929, s. 91-120

Maria Ludwika BERNHARD, Skyphos czerwonofigurowy w zbiorach E. Majewskiego w Warszawie, 33, 1935-1936, pp. 379-384

Iza BIEZUNSKA, Polozenie prawne kobiety greckiej w swietle zródel papirusowych, 35, 1939, pp. 7-24

Iza BIEZUNSKA-MALOWIST, Dzieje ustroju rzymskiego w ujeciu Zdzislawa Zmigrydera-Konopki, 40, 1949, pp. 72-95

Iza BIEZUNSKA-MALOWIST, Glówne kierunki badan nad niewolnictwem starozytnym we wspólczesnej historiografii, 59, 1968, pp. 349-366

Iza BIEZUNSKA-MALOWIST, Niewolnicy urodzeni w domu (oikogeueís) i charakter pracy niewolniczej w Egipcie rzymskim [= Les esclaves nés dans la maison du maître et le travail des esclaves en Egypte], 50, 1959, pp. 433-447

Iza BIEZUNSKA-MALOWIST, Zastosowanie pracy niewolniczej w Egipcie, 64, 1973, pp. 221-241

Iza BIEZUNSKA-MALOWIST, Zródla doplywu niewolników w okresie hellenistycznym, 37, 1948, pp. 103-120

Iza BIEZUNSKA-MALOWISTOWA, Marian MALOWIST, Dwie nowe prace poswiecone historii niewolnictwa: W.L. Westermann: The Slave Systems of Greek & Roman Antiquity, Philadelphia 1955; Ch. Verlinden: L'esclavage dans l'Europe médiévale, t. 1, Péninsule Ibérique - France, Brugges 1955, 47, 1956, pp. 762-782

Benedetto BRAVO, Philologia. przyczynek do badan nad luktura intelektualistów antycznych od Tukidydesa do Synezjusza i sw. Augustyna, pp. 59, 1968, pp. 367-405

Henryk BUCHMAN, Geneza form alfabetu klinowego z ras Shamra, 31, 1933-1934, pp. 213-229

D. J. CRAWFORD, Domeny cesarzy rzymskich w I-III w., 66, 1975, pp. 539-556

Michael H. CRAWFORD, Rzym a swiat grecki - zaleznosci gospodarcze, 17, 1976, pp. 1-14

H. EVERT-KAPPESOWA, Stronnictwo antylacinskie w Konstantynopolu w przeddzien jego upadku, 40, 1949, pp. 128-143

Ryszard GANSZYNIEC, Dionyzos i Mainady, 31, 1933-1934, pp. 279-294

Ryszard GANSZYNIEC, O historie kultury hellenskiej, 35, 1939, pp. 143-153

Ryszard GANSZYNIEC, O historie kultury greckiej, 26, 1926-1927, pp. 182-195

Stanislaw Jan GASIOROWSKI, Archeologia klasyczna jako nauka pomocnicza historii, 28, 1929, pp. 130-161

Stanislaw Jan GASIOROWSKI, Bibliografia wstepna archeologii klasycznej, 28, 1929, pp. 151-161

Hanna GEREMEK, Z problemów dzierzawy ziemi panstwowej w Egipcie rzymskim. Zwiazki dzierzawców z Fajum [= Des problčmes du bail ŕ ferme public dans l'Égypte romaine: les syndicats des fermiers au Fayoum], 59, 1968, pp. 363-379

Amelia HERTZÓWNA, Zagadnienia sumeryckie, 31, 1933-1934, pp. 141-156

Maria JACZYNOWSKA, Cultores Herculis w Tibur, 59, 1968, pp. 428-437

Maria JACZYNOWSKA, Glówne etapy hellenizacji religii rzymskiej, pp. 227-242

Jerzy KOLENDO, Nieznana inskrypcja z kolekcji krzemienickiej i problem fortyfikacji nad dolnym Dunajem za tetrarchii, 57, 1966, pp. 558-577

Jerzy KOLENDO, Blad kamieniarza, kult cesarski i kult wlasciciela domeny. Uwagi o pewnej inskrypcji z Afryki rzymskiej, 79, 1988, pp. 117-120

Jerzy KOLENDO, Najnowsze badania nad historia rolnictwa starozytnej Italii, 59, 1968, pp. 491-500

Jerzy KOLENDO, Pustki osadnicze w Europie barbarzynskiej wedlug przekazów autorów antycznych, 78, 1987, pp. 357nn.

Jerzy KOLENDO, Z problematyki rozwoju rolnictwa w Galii rzymskiej. Zastosowanie zniwiarki, 51, 1960-1962, pp. 237-253

Jerzy KOLENDO, Tadeusz KOTULA, Z problematyki rozwoju miast w rzymskiej Afryce, 67, 1976, pp.169-179

Tadeusz KOTULA, Klaudiusz II Gocki w swietle zródel epoki póznego cesarstwa rzymskiego, 83, 1992, pp. 3-15

Tadeusz KOTULA, Studia nad problemem afrykanskiej annony, 49, 1958, pp. 1-20, 423-424

Tadeusz KOTULA, Z badan nad ustrojem municypalnym epoki póznego cesarstwa. Afrykanskie municypia i kolonie [= Recherches concernant le statut municipal sous le Bas-Empire romain. Les municipes et les colonies d'Afrique], 64, 1973, pp. 445-468

Tadeusz KOTULA,  Z nowszych badan nad III wiekiem cesarstwa rzymskiego, 78, 1987, pp. 269-272

Aleksander KRAWCZUK, Herodot i Alkmeonidzi, 59, 1968, pp. 406-415

Michal KRECZMAR, Kilka zagadnien z historii Grecji starozytnej, 29, 1930-1931, 1-18

Adam KROKIEWICZ, Tales i narodziny filozofii greckiej, 37, 1948, pp. 83-91

Jerzy KRZYNÓWEK, Precarium a klientela, 84, 1993, pp. 427-432

Ryszard KULESZA, Przekupstwo i sprzeniewierzenie w systemie prawa i procedurze sadowej Aten V i IV wieku p.n.e., 77, 1986, pp. 1-23

Kazimierz KUMANIECKI, Mowa Cycerona o orzeczeniu haruspików, 49, 1958, pp. 445-459

Kazimierz KUMANIECKI, Traktat pokojowy atensko-spartanski z r. 421, 37, 1948, pp. 92-102

Kazimierz KUMANIECKI, Proces Ligariusza, pp. 327-345

Andrzej KUNISZ, Druga wojna punicka a przemiany w mennictwie rzymskim, 68, 1977, pp. 205-229

Wlodzimierz LENGAUER, Isonomia, 72, 1981, pp. 609-635

Wlodzimierz LENGAUER, O trudnosciach marksistowskiej analizy spoleczenstw starozytnych (w zwiazku z ksiazka G.E.M. de Ste Croix, The class struggle in the ancient world), 75, 1984, pp. 105-118

Wlodzimierz LENGAUER, Uwagi o heortologii greckiej (na marginesie ksiazki Monserrat Camps-Gaset, L'année des Grecs. La fęte et le mythe, Paris 1994) [= Some remarks on the Greek heortology (in connection with the book by M. Camps-Gaset], 86, 1995(1996), pp. 79-86

Jerzy LINDERSKI, Wytwórczosc wlókiennicza w Rzymie i jej organizacja (I-III w. n.e.), 47, 1956, pp. 253-282, 48, 1957, pp. 24-37