[A-L] [S-Z]


Jerzy MANTEUFFEL, Papyrologia jako nauka pomocnicza historii, 28, 1929,  70-90

Jerzy MANTEUFFEL, Wiadomosci wstepne z zakresu papyrologii, 26, 1926-1927,  234-257

Jerzy MANTEUFFEL, Tell Edfu. Wyniki wykopalisk polsko-francuskich, 37, 1948,  127-137

Jerzy MANTEUFFEL, Trzy ostraka ze zbiorów warszawskich, 33, 1935-1936,  385-393

Jerzy MANTEUFFEL, Zagadnienie dzienników urzedowych w starozytnosci, 31,  1933-1934,  109-120

Kazimierz MICHALOWSKI, Architekt w starozytnym Egipcie, pp. 367-378

Kazimierz MICHALOWSKI, Poczatek i koniec sztuki greckiej, 31, 1933-1934,  231-242

Leslaw MORAWIECKI, Monety rzymskie a zródla pisane, 85, 1994,  207-220

Stanislaw MROZEK, Przyczynek do zagadnienia kryzysu finansowego w cesarstwie rzymskim w III wieku n.e., 59, 1968,  470-480

V. NERI, Manufaktury panstwowe i wytwórczosc prywatna w póznej starozytnosci, 70, 1979,  1-13

Irena NIEWOJSKA, Pytheas z Marsylii w ujeciu Gosselina i Lelewela, 33, 1935-1936,  507-534

Irena NIEWOJSKA-ZAWADZKA, Studia Lelewela nad znaczeniem polityki handlowej Fenichan i Kartaginczyków dla rozwoju geografii w starozytnosci, 35, 1939,  103-128

Ludwika PRESS, Prace wykopaliskowe w Novae (Sektor zachodni) w 1966 roku, 58, 1967, pp. 725-726

Ludwika PRESS, Wykopaliska w Novae w 1965 roku, 57, 1966, pp. 696-697

Stefan PRZEWORSKI, Epoka kamienia w Aji Mniejszej, 31, 1933-1934,  129-140

Stefan PRZEWORSKI, Studia nad figuralnymi zabytkami Egei i Azji Mniejszej w III i II tysiacleciu przed Chrystusem, 26, 1926-1927,  196-214

Stefan PRZEWORSKI, Studia nad figuralnymi zabytkami Egei i Azji Mniejszej w III i II tys. przed Chr., 26, 1927, pp. 196-214

Kazimierz ROZENBERG, Cyceron o ustroju centurialnym, 35, 1939,  66-88

Kazimierz ROZENBERG, Mniemana kleska Kassandra. Z dziejów walk diadochów, 33, 1935-1936,  408-426

Jacek RZEPKA, Stasis w hellenistycznych Atenach w latach 322-287, 88, 1997(1996),  3-30