[1] [2] [3] [4]


vol. 5, 1990 (= Etnogeneza, historia i kultura ludów balkanskich w starozytnosci, ed. Leszek MROZEWICZ, Wlodzimierz PAJAKOWSKI):

Alexandru BARNEA, Changements sociaux et économiques dans la province de Scythie (IV-VIe s.), pp. 399-403

Malgorzata BIERNACKA-LUBANSKA, Z badan nad topografia i systematyka rzymskich umocnien obronnych na obszarze dzisiejszej Bulgarii [= A chapter in the studies of topography & systematics of the Roman defensive fortifications in the area of today's Bulgaria], pp. 341-357

Andrzej Boleslaw BIERNACKI, Uwagi nad problematyka aglomeracji miejskich w diecezji Thraciae (IV-VI w.). Stan badan i perspektywy [= Some remarks on problems of town agglomerations in the Thraciae diocese (4 th - 6 th centuries). The state of studies & perspectives], pp. 391-398

Gerda v. BÜLOW, Die Besiedlung des Kastells Iatrus im 6. Jh. u.Z., pp. 367-389

Piotr DYCZEK, Wybrana ceramika z Novae - Kampania 1983 [= The selected pottery from Novae - 1983 campaign], pp. 279-286

Rumjana GEORGIEVA, Südwestthrakien: Ethnokulturelle Probleme (11.-6. Jh. v.u. Z.), pp. 7-16

Zlatozara GOCEVA, Der Imperatorenkult in Moesia Inferior und das Problem der Romanisierung, pp. 139-149

Jerzy HATLAS, Die Laufbahn des Kaisers Decius im Lichte der neuen Inschrift aus Bulgarien, p. 449

Jerzy HATLAS, Legaci legionis I Italicae. zestawienie prozopograficzne [= Legati legionis I Italicae. Prosopographic list], pp. 191-125

Ralf F. HODDINOTT, Did Thracian influences extend into Christianity?, pp. 325-329

Radislav HOSEK, Das Christentum in Thrakien und Mösien vor der Entstehung der Reichskirche, pp. 309-323

Gergana KABAKCIEVA, Die Periodisierung der Keramikproduktion in Thrakien während der Römerzeit (I.-IV. Jh.), pp. 123-130

Andrzej M. KEMPINSKI, Etnos fragijski [= The Phrygian ethnos], pp. 47-67

Jerzy KOLENDO, Miejsca kultu religijnego w Novae [= The place of the religious cult in Novae], pp. 227-238

Jerzy KUBCZAK, Czarny naszyjnik z polskich wykopalisk w Novae [= The Black necklage from polish excavations in Novae], pp. 239-250

Tadeusz MAKIEWICZ, Znaczenie sakralne trackich i dackich domowych oltarzy ornamentowych [= The sacral significance & Thracian & Dacian ornamented clay altars at homes], pp. 73-89

Andrzej MALINOWSKI, Acta Martyrum z epoki przesladowan jednym ze zródel do pznania historii Balkanów [= Acta Martyrum grom the epoch of persecutions as one of the sources to study the history of the Balkans], pp. 331-339

Zef MIRDITA, La romanisation et le problème du substrat de la Dardanie à l'époque romaine, pp. 131-137

Leszek MROZEWICZ, Nowe inskrypcje lacinskie z Dobrudzy (Dacia, XXX, 1986, s. 109-120, 173-176), pp. 445-446

Krzysztof NAWOTKA, KOINON TOY PONTOY, pp. 151-161

Wlodzimierz PAJAKOWSKI, Historia Pelagonów. Stan badan [= History of Pelagons. The present state of research], pp. 33-46

Stefan PARNICKI PUDELKO, Ambona wczesnochrzescijanskiej bazyliki biskupiej w Novae [= The pulpit in the early-christian episcopal basilica at Novae], pp. 287-308

Ludwika PRESS, Valetudinarium w rzymskiej twierdzy Novae [= Valetudinarium in the Roman fortress Novae], pp. 265-277

Jens Ekmegard RASMUSSEN, Die thrakischen Inschriften - Beiträge zu einer neuen Deutung, pp. 17-32

Maciej SALAMON, Jordanes w srodowisku Konstantynopola polowy VI wieku. Uwagi wstepne [= Jordanes in the environment of Constantinople of the middle of the 6 th century. Introductory remarks], pp. 405-415

Tadeusz SARNOWSKI, Jan TRYNKOWSKI, Stemple "okretowe" legionu I italskiego na ceglach i dachówkach z Novae [= The "ship" stamps of the first Italian legion on bricks & rootfiles in Novae], pp. 251-263

Daniel SPIKES, The first sacred war, pp. 115-122

Wlodzimierz SZAFRANSKI, Starozytna balkanska bogini iliryjska "virgo Paritura" a ziemie polskie we wczesnej epoce zelaza [= The ancient, Balkan, Illyran goddess "virgo Paritura & polish territories in the early iron age], pp. 69-72

Peter VALEV, Ancient sundrials from Moesia & Thracia (the sundrial found at Montana), pp. 163-181

Klaus WACHTEL, Iatrus während des 4. Jh. u.Z. im Kontext der historischen Entwicklung. Einige vorläufige Überlegungen zur Interpretation von Grabungsergebnissen, pp. 359-366

Elzbieta WESOLOWSKA, Owidiusz: mit o argonautach [= Ovid & the myth of argonauts], pp. 107-113

Tomasz WUJEWSKI, Jezdziec anatolijski a jezdziec tracki [= The Anatolian & the Thracian rider], pp. 91-106

Marek ZYROMSKI, Legaci legionów dolnodunajskich cesarstwa rzymskiego. Kilka uwag wstepnych [= The legates of the Low Danubian legions of the Roman empire. Some initial remarks], pp. 183-190