Herbarz Polski Adama Bonieckiego

Heydel-Mankoo's Almanach de Polska Polish Herbarz and Heraldry

Polska encyklopedia szlachecka, t. 1, Warszawa 1935 (Trąby)

Herb Trąby & 2

Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 23, Warszawa 1995 ('panek')

 Pankevych - Pankiewicz /in:/ William F. "Fred" Hoffman, Polish Surnames: Origins and Meanings

Pochodzenie nazwiska

Nazwisko Pankiewicz w Polsce

Anegdoty związane z nazwiskiem

Surnames P1 - Polish Order of the Virtuti Militari Recipients (1792-1992)

The Dobra Szlachecka Society. Cf. The Popiels clan history and genealogy

Pankiewicze jako szlachta herbowa

Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861(1867) & 2

Polska encyklopedia szlachecka, t. 9, Warszawa 1937 (Pankiewicz)

Z Litwy do Podlasia (Bobrowa) i Galicji (Deboiwiec) - Tomasz Pankiewicz. Zobacz również Bobrowa

Losy rodu Pankiewiczów

Drzewo rodowe/Genealogy of the Family/Stammbaum der Familie Pankiewicz

Położenie Dębowca (ShtetlSeeker)

Dębowiec i okolica (Mapa katastralna)

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz.1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980-1096 (Dębowiec)

Akt chrztu Marianny Pankiewicz, córki Michała Pankiewicza i Marianny (1736 rok)

Akt chrztu Łukasza Pankiewicza, syna Michała i Marianny (1739 rok)

Akt chrztu Jacentego Pankiewicza, syna Łukasza Pankiewicza i Zofii Osieckiej (1764 rok)

Mapa Rzeczpospolitej z roku 1773 roku

Konfederacja barska a powstanie tzw. gwardii dębowieckiej

Gwardia dębowiecka w roku 1907

Artykuł z 1938 roku w Ilustrowanym Kurierze Codziennym z okazji 150 lecia powstania Gwardii Narodowej w Dębowcu

Dębowczanie i Pankiewicze w powstaniu listopadowym i styczniowym

Zbiorowa mogiła poległych w powstaniu listopadowym (m.in. Macieja Pankiewicza) w Uroczysku Perecios

Zdjęcie uczestnika powstania styczniowego Jana Pankiewicza (1863 rok)

Wspomnienia Franciszka Pankiewicza (syna Jana) i Antoniego (syna Jacentego)

Domy z podcieniami w rynku w Dębowcu (przełom 19 i 20 wieku)

Zdjęcie Franciszka Pankiewicza (urodzonego w roku 1867 wDębowcu, wyjechał w 1884 roku do Rio Natal) wraz z z synem Silvestro w Brazylii (początek lat 50-tych)

Wyjazdy mieszkanców Dębowca do Stanów Zjednoczonych (Immigration - Ellis Island Foundation)

Rodzina Feliksa i Emilii Wygrzywalskich z dziećmi - w środku pierwsza od lewej Helena (później Pankiewicz), dalej Emilia i Feliks, z tyłu Emilia, Jan (ożeniony z Anną Pankiewicz), Ludwik, z przodu niezidentyfikowana z imienia córka i Józef (przed 1899 rokiem). Brakuje na zdjęciu Adama Wygrzywalskiego, który znajdował się już w Bedford/MA

Odręczna notatka Emilii Wygrzywalskiej, matki Heleny

Zdjęcie ślubne Ignacego Bartłomieja Pankiewicza (syna Bartłomieja Jakuba) i Heleny Wygrzywalskiej (1894)

Onufry Wodyński, pierwszy poczmistrz w Dębowcu (1902 rok)

Ślub Tadeusza Szubargi i Stanisławy Latosińskiej. Oprócz tego w górnym rzędzie od lewej Jan Wodyński (malarz, wnuk Onufrego), Aleksandra Parys z domu Wodyńska (córka Michała) oraz brat Bronisław Glanc (saletyn)

Zdjęcie Wandy Pankiewicz, z domu Wodyńska, żony Jana Pankiewicza i zarazem bratanicy Onufrego Wodyńskiego oraz matki m.in. dlugoletniego rotmistrza gwardii Franciszka Pankiewicza i Tomasza Pankiewicza, który zginął w I wojnie światowej

Karta pasażerska z rejestru Ellis Island Jędrzeja Pankiewicza (syna Bartłomieja Jakuba) z roku 1909

Rynek w Dębowcu (1911 rok)

książeczka wojskowa Ignacego Bartłomieja Pankiewicza (syna Bartłomieja Jakuba) z okresu I wojny światowej z wpisem o przyznaniu cesarskiego orderu za odwagę za udział w walkach na froncie włoskim

Janina Koczoń z domu Pankiewicz - córka Franciszka Jana Pankiewicza (syna Bartłomieja Jakuba), zginął podczas I wojny światowej - wraz z mężem Janem Józefem ( górnym rzędzie). U dołu w berecie córka Barbara Koczoń

Wojna polsko-bolszewicka - okolice Warszawy (1920 rok)

Polish Army in France (Haller's Army) Recruitment Records - (surname P-1)

Armia Andersa w Egipcie - okolice Kairu (1942 rok)

Akcja na Gamrat w 1943 roku (relacja żołnierza AK Feliksa Dąborowskiego ps. Okrutny, męża Emilii Pankiewicz)

Warszawa płonie (1 sierpnia 1944 roku)

Stanisław Ignacy Pankiewicz ze swoja matką Heleną oraz synem Ryszardem Ignacym w Gdańsku-Oliwie (koniec lat pięćdziesiątych)

Ignacy Bartłomiej Pankiewicz - syn Bartłomieja Jakuba - z przyjaciółmi na rynku w Dębowcu (przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych)

Ignacy Bartłomiej Pankiewicz z wnukiem Ryszardem Ignacym (początek lat sześćdziesiątych) na polach poniżej klasztoru

Stanisław Ignacy Pankiewicz wraz z dziećmi, Ryszardem Ignacem i Małgorzatą na rynku w Krakowie (połowa lat sześćdziesiątych)

Stanisław Ignacy Pankiewicz z żoną Ireną z domu Szulc oraz dzieci Ryszard Ignacy i Małgorzata w Dębowcu (połowa lat sześćdziesiątych)

Ignacy Bartłomiej Pankiewicz wraz z żoną Heleną oraz Tadeusz Pankiewicz - syn Franciszka Jana -  (koniec lat sześćdziesiątych)

Ignacy Bartłomiej Pankiewicz i Helena (krótko przed śmiercią) na rynku w Dębowcu

Ryszard Ignacy Pankiewicz na tle Dębowca (początek lat 70-tych)

Ryszard Ignacy Pankiewicz wraz z żoną Elżbietą (grudzień 2000 roku)

Przemysław Pankiewicz w Rzymie (08.04.2005)

Jarogniew Stanisław Pankiewicz w Rzymie ( 08.04.2005)

Pożegnanie Ojca Świętego