[Classics] [Second-Hand Bootstore] [Epigraphics] [Mind, Culture & Science] [New Media]

Easy. Fast. Cheap.

 

I have some mind, culture & arts books for sale, and I think you'll find useful. 
If you don't see or like my prices, make me an offer. 
Abbreviations: dj - dustjacket; hb - hardback; pb - paperback.

Form of Payment: Check or money order with order in US dollars (or other currencies). 
All currency-exchange and bank charges are the responsibility of the buyer. 
Make checks payable to:

Dr Ryszard Pankiewicz
Horneburg 39
D-44869 Bochum
Germany

All orders and inquiries should be sent to [email protected].

Returns Policy: Returnable if not as advertised.

Shipping: Within the Germany U.S. $4. Outside the Germany calculated on a case-by-case basis. 
Will quote price before shipping.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Get You NextCard VISA Today!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lidia ABRAMOWICZ, Kazimierz ARBART, 750 lat Elblaga. Przewodnik po wystawie, Elblag (Muzeum w Elblagu) 1988

Szczepan BAUM, Teresa IZEWSKA, Grzegorz OWCZAREK, Regina PERNAK, Ryszard SEMKA, Elblag. Dzieje i architektura, Elblag (Wydzial Miejski w Elblagu) [hb]

Andreas BAUR, Ulrich HAAF, Anton HUBER, Jakob Knab, Das Bistum des heiligen Ulrich. Die Geschichte des Bistums Augsburg. Vol.2: Mittelalter: Das Reichsbistum des heiligen Ulrich, Strasbourg (Editions du Signe) 1991 [pb]

Beiträge zur Geschichte von Stadt Essen und Stift Essen. Vol. 95, 1980,1880-1980: 100 Jahre Historischer Verein, Essen (Historischer Verein für Stadt und Stift Essen) 1990 [pb]

Maria BOGUCKA, Henryk SAMSONOWICZ, Dzieje miast i mieszczanstwa w Polsce przedrozbiorowej, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdansk-Lódz (Ossolineum) 1986 {dj]

Sture BOLIN, Mohammed, Charlemagne and Ruric [Reprint from The Scandinavian Economic Review]

Franz-Werner BRÖKER, 300 Jahre Kanzelaltar in der evangelischen Kirche am Alten Markt. Ein Beitrag zur evangelischen Kirchengeschichte Wattenscheids, Bochum-.Wattenscheid (Heimat- und Bürgerverein Wattenscheid) 1994 [pb]

Emma BRUNNER-TRAUT (ed,), Piec wielkich religii swiata, Warszawa (Instytut Wydawniczy Pax) 1986

Jacob BURCKHARDT, Kulturgeschichtliche Vorträge, Leipzig (Alfred Kröner Verlag) 

Marek CETWINSKI, Marek DERWICH, Herby, legendy, dawne mity, Wroclaw (Krajowa Agencja Wydawnicza) 1989 [hb]

Corpus Inscriptionum Poloniae, vol. 1,1: Województwo kieleckie. Miasto Kielce i powiat kielecki, ed. Barbara Trelinska, Kielce (Muzeum Swietokrzyskie w Kielcach) 1975 [pb]

Corpus Inscriptionum Poloniae, vol. 1,2: Województwo kieleckie. Jedrzejów i powiat jedrzejowski, ed. Barbara Trelinska, Kielce (Muzeum Narodowe w Kielcach) 1978 [pb]

Corpus Inscriptionum Poloniae, vol. 1,3: Województwo kieleckie. Busko-Zdrój i region, ed. Urszula Zgorzelska, Kielce (Muzeum Narodowe w Kielcach) 1980 [pb]

Corpus Inscriptionum Poloniae, vol. 1,4: Województwo kieleckie. Miechów i Pinczów wraz z regionem, ed. Barbara Trelinska, Kielce (Muzeum Narodowe w w Kielcach) 1983 [pb]

Corpus Inscriptionum Poloniae, vol. 2: Województwo sieradzkie, eds. Alicja Szymczakowa, Jan Szymczak, Warszawa-Lódz (Panstwowe Wydawnictwo Naukowe) 1981 [pb]

Corpus Inscriptionum Poloniae, vol. 3: Województwo miejskie lódzkie, eds. Alicja Szymczakowa, Jan Szymczak, Warszawa-Lódz (Panstwowe Wydawnictwo Naukowe) 1982 [pb]

Corpus Inscriptionum Poloniae, vol. 4,1: Województwo wloclawskie. Kujawy brzeskie, eds. Andrzej Mietz, Jan Pakulski, Wloclawek-Torun (Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej we Wloclawku) 1985 [hb]

Corpus Inscriptionum Poloniae, vol. 8,2: Województwo krakowskie. Bazylika Mariacka w Krakowie, ed. Zenon Piech, Kraków (Polskie Towarzystwo Teologiczne) 1987 [pb]

Corpus Inscriptionum Poloniae, vol. 9,1: Województwo olsztynskie. Lubawa i okolice, eds. Jaroslaw Wenta, Jan Wroniszewski, Torun (Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu) 1995 [pb]

Dariusz Aleksander DEKANSKI (ed.), Spisy czlonków konwentów zakonnych z Pomorza Gdanskiego do roku 1309 roku, Gdansk (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego)  [pb]

Pawel DUDZINSKI, Alfabet heraldyczny, Warszawa (Diogenes) 1997 [hb]

Maurycy DZIEDUSZYCKI, Kosciól katedralny lwowski obrzadku lacinskiego pw. Wniebowziecia Najs. Panny, 1872 - ND [hb]

Gregorius FRISCH, Der Sankt Marien Pfarrkirchen in Dantzig inwendige Abriss. Beschreibung der Oberpfarrkirche zu Sankt Marien in Dantzig und der inneren Merkwürdigkeiten derselben, vorzüglich des berühmten Altargemäldes, auf welchem das Jüngste Gericht abgebildet ist, ed. Katarzyna Cieslak, Danzig 1999 [hb]

Stanislaw GIERSZEWSKI, Andrzej GROTH (eds.), Historia Elblaga, Gdansk (Wydawnictwo Marpress) 1993, vols. I-II/1-2, 1997 [dj]

Hubert GLASER (ed.), Wittelsbach und Bayern. Um Glauben und Reich. Kurfürst Maximilian I. Katalog der Ausstellung in der Residenz in München 12. Juni-5.Oktober 1980, München-Zürich (Hirmer Verlag - R. Piper Verlag) 1980

Slawomir GÓRZYNSKI, Jerzy KOCHANOWSKi, Herby szlachty polskiej, Warszawa (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwa Alfa) 1990 [pb]

Charles GRAVES, Proto-Religions in Central Asia, Bochum (Universitätsverlag Dr. Norbert Brockmeyer) 1994 [ob]

Andrzej GROTH (ed.), 750 lat praw miejskich Elblaga. Ksiega pamiatkowa. Zbiór artykulów, Gdansk (Wydawnictwo Marpress) 1996 [pb]

Andrzej GROTH (ed.), Historia Pucka, Gdansk (Wydawnictwo Marpress) 1998 [dj]

Andrzej GROTH [ed.], Z przeszlosci Elblaga, Koszalin (Wydawnictwo Uczelniane Baltyckiej Wyzszej Szkoly Humanistycznej) 1999 [hb]

Konstanty GRZYBOWSKI, Ojczyzna - naród - panstwo, Warszawa (Panstwowy Instytut Wydawniczy) 1977 [pb]

Witold HENSEL, Slowianszczyzna wczesnosredniowieczna. Zarys kultury materialnej, Warszawa 1965 [dj]

Theodor HIRSCH, Danzigs Handels- und Gewerbsgeschichte unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, Leipzig 1858 [= Wiesbaden 1969] [hb]

Andrzej JAMUSZAJTIS, "Korona hern twój ozdobiono...!, Rzecz o herbie Gdanska, Gdansk (Wydawnictwo Marpress) 1997 [hb]

Ch.-André JULIEN, Histoire de l'Afrique du Nord. Tunisie - Algérie - Maroc. Des origines ŕ la conquęte arabe (647 ap. J.-C.), Paris 1968 [pb]

Richard KIECKHEFER, Magie im Mittelalter, München 1995 [pb]

Christian Graf von KROCKOW, Die Reise nach Pommern. Bericht aus einem verschwiegenen Land, Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt) 1985 {dj]

Eugeniusz KWIATKOWSKI, Zarys dziejów gospodarczych swiata. Od starozytnosci do wybuchu rewolucji francuskiej, Warszawa (Panstwowy Instytut Wydawniczy) 1947

Ryszard MAYR, Historja handlu na tle stosunków spolecznych i gospodarczych. Vol. 1: Starozytnosc i sredniowiecze, Kraków (Ksiegarnia Geograficzna "Orbis") 1930 [pb]

Wanda MOSZCZENSKA, Arystokracja w panstwie Franków za dynastji Merowingów [= L'Aristocratie Franke sous les Mérovingiens], Warszawa (Toearzystwo Naukowe Warszawskie) 1932 [pb]

Julius von NEGELEIN, Germanische Mythologie, Lepzig (B.G: Teubner) 1912 [hb]

Roland NITSCHE, Alla scoperta della moneta, Milano (Rizzoli Editore) 1970 [hb] 

L. PINTACUDA, La psicologia religiosa di Karl Jung, Roma 1964 [pb]

Barbara POPIELAS-SZULTKA, Rozwój gospodarczy dominium bukowskiego od polowy XIII do polowy XVI wieku, Slupsk (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Slupsku) 1980 [pb]

Barbara POPIELAS-SZULTKA, Poczatki i lokacje miast na Pomorzu slawiensko-slupskim do polowy XIV wieku, Slupsk (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Slupsku) 1990 [pb]

Izabella REJDUCH-SAMKOWA, Jan SAMEK (eds.), Katalog zabytków sztuki w Polsce. Vol. 4,6: Miasto Kraków. Kazimierz i Stradom. Judaica: Bóznice, budowle publiczne i cmentarze, Warszawa (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk) 1995 [hb]

Edwin ROZENKRANZ, Gdanska archeologia prawna, Gdansk (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego) 1993  [pb]

Irena SAWICKA (ed.), Inskrypcje torunskie, Torun (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika) 1999  [pb]

Józef SPORS, Studia nad wczesnosredniowiecznymi dziejami Pomorza Zachodniego XII-pierwsza polowa XIII w. [= Studien über die frühmittelalterliche Geschichte der pommerschen und lutizischen Länder 12. Jh.- 1. Hälfte des 13. Jhs.], Slupsk (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Slupsku-Stowarzyszenie Spoleczno-Kulturalne Pobrzeze) 1988 [pb]

Ulrich STARK, Epitaphien und Bildnisse in Giengen an der Brenz. Epitaphien und Bildnisse in der Stadtkirche. Berichte über Grabdenkmäler ausserhalb der Stadtkirche, Giengen/Brenz 1999 [ms.]

Heiko STEUER, Ulrich ZIMMERMANN (eds.), Alter Bergbau in Deutschland, Stuttgart (Konrad Theiss Verlag) 1993 [hb]

Jerzy STRZELCZYK (ed.), Cystersi w kulturze sredniowiecznej Europy, Poznan (Wydawnictwo Naukowe UAM) 1992  [pb]

Jakub SZCZEPANSKI, Ratusze polskiego pobrzeza Baltyku/Rathäuser der polnischen Ostseeküste, Gdansk (Wydawnictwo Marpess) 1996 [hb]

Jan SZYMCZAK, Alicja SZYMCZAKOWA (eds.), Corpus Inscriptionum Rudensium [= Epigraphische Denkmäler in Rauden], Katowice (Cetrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Slaska) 1996  [pb]

John A. TODD, The Science of Prices. A Handbook of Economics (Production, Consumptiin and Value), Oxford-London (Oxford UP - Humphrey Milford) 1939 [hb]

Eduardo VILLACÍS VERDESOTO (ed.), Grabados sobre el Ecuador en el siglo XIX, Quito 1981 [pb]

Wolfgang WICKLER, Uta SEIBT, Das Prinzip Eigennutz. Ursachen und Konsequenzen sozialen Verhaltens, Hamburg 1977 [hb]

Maria i Zygmunt WOJCIECHOWSCY, Polska Piastów i Jagiellonów, Poznan (Drukarnia sw. Wojciecha) 1946 [hb]

Stanislawa ZAJCHOWSKA, Maria KIELCZEWSKA-ZALESKA, Warmia i Mazury, vols. 1-2, Poznan (Instytut Zachodni) 1953 [pb]

Joachim ZDRENKA, Glówne, Stare i Mlode Miasto i ich patrycjaty w ltatach 1342-1425, Torun (Wydawnictwo Adam Marszalek) 1992  [pb]