[28]

 

vol. 18, 1992:

Juliusz JUNDZILL, Specyfika wieku dziecego w oczach Rzymian okresu cesarstwa a wychowanie w rodzinie [= The specificity of children's age in Roman's views of the empire times], pp. 7-19

Ryszard PANKIEWICZ, Rodzina i wychowanie w Palestynie rzymskiej w swietle tradycji biblijnej i p�znojudaistycznej [= La famille et l'�ducation des enfants dans la Palestine romaine � la lumi�re de la Bible et du Talmude], pp. 69-93 (Abstract)

Violetta RACZEWSKA, Narodziny i wczesna opieka nad dzieckiem w rodzinie rzymskiej [= Birth & care for a new-born child in ancient Rome], pp. 59-67

Bozena STAWOSKA, Dziecko w przestrzeni miejskiej starozytnego Rzymu (II w. p.n.e. - V. w. n.e.) [= A child in the urban space of ancient Rome], pp. 21-57