[1] [7] [9] [11] [14] [15] [16] [27] [37-38] [43] [44]


vol. 12, 1964:

J. KURANC, Akcja dyplomatyczna Bizancjum i jego sasiad�w w latach 433-468. Na podstawie fragment�w historyka Priskosa, pp. 55-75