[1] [7] [9] [12] [14] [15] [16] [27] [37-38] [43] [44]


vol. 11, 1962:

A. CHODZKO-DOMANIEWSKA, Tendencje historiografii rzymskiej na przelomie II i I wieuku, pp. 63-138

J. KURANC, P. Korneliusz Scypion Afrykanski Starszy w legendzie historyczmej, pp. 139-160