Mieczyslaw BROZEK, Zalozenia funkcyjne i formy biografii antycznej [= De vitam descriptionibus ab auctoribus antiquis ad ipsorum consilia ac proposita formatis], 54, 1985, pp. 11-18

Ignacy RYSZARD DANKA, Dawne piesni sakralne o poczatku wszechrzeczy [= Olden, sacral songs on the universe beginnings], 79, 1991, pp. 125-140

Cezary GALEWICZ, Kwestia turniej�w poetyckich w dawnych Indiach czyli o niebezpieczenstwach komparatystycznego podejscia do tekst�w Rgvedy [= The problem of the poetic contest in ancient India or on the dangers of comparative approach to the Rgvedic texts], 79, 1991, pp. 141-148

Robert GRZYBEK, Tradycja i wsp�llczesnosc teatru iranskiego - propozycje badawcze [= Tradition & modernity of Iranian theatre - Some research literature], 79, 1991, pp. 101-109

Boguslaw J. KOC, Staroindyjskie poglady na temat zycia posmiertnego na podstawie Saroddhary Garuda Purany [= Ancien Indian views on live after death according Saroddhara-Garuda-Purana], 79, 1991, pp. 149-156

Anna M. KOMORNICKA, Echa madrosci Wschodu w archaicznej poezji greckiej (Hezjod. "Prace i dnie") [= Echoes of oriental wisdom in archaic Greek poetry], 79, 1991, pp. 19-34

J�zef KORPANTY, Obraz czlowieka i filozofia zycia w literaturze rzymskiej epoki augustowskiej [= Scriptores latini Augusti principis aetate de homine et de vitae humanae philosophia, quae nunc dicitur, quid senserint], 59, 1985

Kazimierz KORUS, Die griechische Satire. Die theoretischen Grundlagen und ihre Anwendung auf Homers Epik, 77, 1991

Edmund POLASZEK, Problematyka milosci w antycznej powiesci greckiej [= Problematik der Liebe im griechischen Roman], 76, 1987, pp. 7-25

Waclaw RAPAK, La litt�ralit� de l'ironie socratique, 87, 1994, pp. 9-15

Jan SAFAREWICZ, Przyczynki do gramatyki historycznej jezyk�w italskich, 1, 195x, pp. 223nn.

Wojciech SKALMOWSKI, "Sobowt�r" i "zwierciadlo": Historia dwuznacznosci pewnych tekst? [= The double & the looking-glass: a hypothesis on the double-meaning of some texts]  79, 1991, pp. 87-93

Stanislaw STABRYLA, Problemy genologii antycznej [= De antiquorum doctrina genologica quaestiones selectae], 46, 1982

Jerzy STYKA, Funkcja dialogu w strukturze satyr Horacego [= La fonction du dialogue dans la structure des Satyres de Horace], 39, 1980, pp. 7-22

Romuald TURASIEWICZ, Od ethosu do ethopoii. Studia z antycznej terminologii krytyczno-literackiej u Dionizjusza z Halikarnassu [= Dionysius Halicarnaseus de figura rhetorica Ethopoi ias quid docuerit] , 32, 1975

Romuald TURASIEWICZ, Problem antycznej ironii [= Studia ad ironiae notionem apud antiquos explicandam pertinetia], 47, 1983

Romuald TURASIEWICZ, Zagadnienie autentycznosci "Epitafii" Lizjasza [= "Epitaphius", qui Lysiae vulgo adscribitur, genuinus an spurius sit?], 27, 1973, pp. 9-56

Romuald TURASIEWICZ, Studia nad pojeciem "kalos kagathos", 41, 1980

Krystyna WOS, Komunikacja literacka w swietle badan socjologicznoliterackich i ksiegoznawczych i jej antyczny odpowiednik [= La communication litt?aire ?a lumi?e des ?udes sociolitt?aires et bibliologiques et son ?uivalent antique], 53, 1984, pp. 7-21

Leszek WYSOCKI, Watki aitiologiczne w Eneidzie Wergiliusza [= Aetiology in Virgil's Aeneid], 53, 1984, pp. 23-37