Piotr BIENKOWSKI, Z dziej�w cywilizacji starozytnej, 5, 1891, pp. 261-298; 8, 1894, pp. 201-229

J�zef BILCZEWSKI, Maniusz Acyliusz Glabryo. Studium archeologiczne z pierwszych czas�w chrzescijanstwa, 7, 1892, pp. 465-497

K.J. HECK, Troja w swietle najnowszych wykopalisk, 9, 1895, pp. 413-433

Bruno KR�GER, Dzieje i kultura plemion germanskich w Europie srodkowej, 88, 1981, pp. 8-19

J. KULCZYCKI, Zagadnienie systematyki kryteri�w periodyzacji, 62, 1955, pp. 126-158

Wlodzimierz LENGAUER, Militaryzm i tyrania. Z dziej�w greckiej mysli politycznej [= Militarism & tyranny. Remarks on the history of Greek political thought in the 4th century B.C.], 84,  1977, pp. 565-531

Poszukiwania i odkrycia archeologiczne w Karnaku, Pergqamonie, Babilonie, Milecie, Grecji, Krecie i Pompei, 16, 1902, p. 146

Tadeusz SMOLENSKI, Wykopaliska egipskie 1901-1906, 21, 1907, pp. 375-410

Marian SOKOLOWSKI, Muzeum X.X. Czartoryskich, 6, 1892, pp. 229-276

T. WASILEWSKI, Administracja bizantynska na ziemiach slowianskich i jej polityka wobec Slowian w XI-XII wieku, 70, 1063, pp. 303-323

Ewa WIPSZYCKA, Czy u schylku starozytnosci istnialy ruchy narodowe? [= Y a-t-il eu des mouvements nationaux au Bas-Empire], 84, 1977, pp.. 551-563

Wykopaliska w Chersoniu, 13, 1899, p. 405

Wykopalisko naczyn srebrnych w Choniakowie nad Styrem, 32, 1918, p. 122

Kazimierz ZAKRZEWSKI, U zr�del pobytu sw. Piotra w Rzymie, 48, 1934, pp. 1-46