A. BIELSKI, R. DYGDALA, W. WRÓBLEWSKI, Przeglad problematyki drugiej ksiegi "Optyki" Witelona, 28, 1983, pp. 297-308

A. BIELSKI, R. DYGDALA, W. WRÓBLEWSKI, Mechanizm powstawania obrazu w oku i widzenie obuoczne w ksiedze III "Perspektywy" Witelona, 31, 1986, pp. 315-333

A. BIELSKI, W. WRÓBLEWSKI, Rola i znaczenie w tradycji witelonskiej Przedmowy F. Risnera do wydania Perspektywy Witelona z 1572 r., 31, 1986, pp. 125-147

Juliusz JUNDZILL, Zawieszenie sterów statków rzymskich (z dziejów technicznej mysli rzymskiej), s. 133-143

Mieczyslaw RADWAN, Problem "metali swietokrzyskiego", 12, 1967, pp. 361-367