Marek ZYROMSKI, Mozliwosci zastosowania teorii elity w badaniach historycznych (ze szczególnym uwzglednieniem cesarstwa rzymskiego), 22, 1992, s. 53-71