K. BUKOWSKA, O recepcji prawa rzymskiego w prawie miejskim w dawnej Polsce, pp. 20, 1968, pp. 81-90

Jean GAUDEMET, Socjologiczne aspekty rodziny rzymskiej, 27, 1975, pp. 41-56

Tomasz GIARO, Wlasnosc w Rzymie republikanskim (kilka uwag o ksiazce G.Diosdiego Ownership in ancient & preclassical Roman law), 25, 1973, pp. 231-248

K. GRZYBOWSKI, Co to jest prawo. Komentarz do dialogu Peryklesa i Alkibiadesa u Ksenofonta, 13, 1961, pp. 197-208

Janusz JUSTYNSKI, Monarchizm i republikanizm w mysli politycznej Marka Tuliusza Cycerona, 22, 1970, pp. 1-20

Cezary KUNDEREWICZ, Kodeks Ur-Namnu, 10, 1958, pp. 27-43

Cezary KUNDEREWICZ, Reformy Urukaginy, wladcy Lagasza, 16, 1964, pp. 89-102

Cezary KUNDEREWICZ, Zbiory praw Esznunny, 18, 1966, pp. 8-28

Cezary KUNDEREWICZ, Fragmenty nieznanych sumeryjskich zbior�w prawnych, pp. 20, 1968, pp. 9-16

Cezary KUNDEREWICZ, Nowe fragmenty sumeryjskich zbior�w prawnych, 21, 1968, pp. 1-12

Henryk KUPISZEWSKi, Litis contestatio. Uwagi na marginesie pracy G. Jahr, Litis contestatio. Streitbezeugung und Prozessgr�ndung im Legisaktionen-- und Formularverfahren, 15, 1963, pp. 243-265

Henryk KURYLOWICZ, Arrogacja wlasnych dzieci pozamalzenskich w rzymskim prawie klasycznym, 21, 1969, pp. 13-29

Wieslaw LITEWSKI, Consultatio ante sententiam, 17, 1965, pp. 9-37

Waclaw OSUCHOWSKi, Ze studi�w nad rzymskim prawem morskim. Uwagi nad zagadnieniem zrzutu morskiego w prawie rzymskim, pp. 3, 1951, pp. 41-52

Wladyslaw ROZWADOWSKI, Wartosc dowodowa swiadk�w w rzymskim procesie postklasycznym, 21, 1969, pp. 1-29

Wladyslaw ROZWADOWSKI, Sprzedaz pojedynczej wierzytelnosci w rzymskim prawie okresu republiki, 19, 1967, pp. 75-88

Wladyslaw ROZWADOWSKI, Ocena zeznan swiadk�w w procesie rzymskim epoki republikanskiej, 13, 1961, pp. 9-31

Wladyslaw ROZWADOWSKI, Ocena zeznan swiadk�w w procesie rzymskim epoki pryncypatu 14, 1962, pp. 143-183

M. STASZK�W, W sprawie poglad�w niewolnik�w i proletariuszy rzymskich, 8, 1956, pp. 321-335

M. WARKALLO, W sprawie recenzji skryptu "Prawo rzymskie", 13, 1961, pp. 294-297

Adam WILINSKI, Inskrypcja z Heba. Uwagi o nowym zr�dle do historii rzymskiego prawa wyborczego, 5, 1953, pp. 11-36

Witold WOLODKIEWICZ, Materfamilias, 16, 1964, pp. 103-142

Witold WOLODKIEWICZ, "Deiectum vel effusum" oraz "positum aut suspensum" w prawie rzymskim, 20, 1968, pp. 23-46

Witold WOLODKIEWICZ, Error iuris non nocet?, 19, 1967, pp. 34-47

Tadeusz ZAWADZKI, Jeszcze o historii doktryn politycznych starozytnosci, 8, 1956, pp. 309-319