1. Victor STEFFEN, Studia Aeschylea praecipue ad deperditarum fabularum fragmenta pertinentia, Wratislaviae 1958

2. Ladislaus STRZELECKI, Belli Punici carminis quae supersunt, edidit, prolegomenon capita duo praemisit, Wratislaviae 1959

5. Stefan SREBRNY, Studia scaenica. I. De Sophoclis Telephia, II. Die Szenerie der altattischen Kom�die, Wratislaviae 1960

7. Stefan SREBRNY, Wort und Gedanke bei Aischylos, Wroclaw-Warszawa- Krak�w 1964

14. Jan WIKARJAK, Brochure �lectorale de Quintus Cic�ron, Wroclaw-Warszawa- Krak�w 1966

15. Tadeusz KACHLAK, K. Marks i F. Engels o starozytnosci klasycznej, Wroclaw-Warszawa- Krak�w 1967

17. Hanna GEREMEK, Karanis communaut� rurale de l'�gypte romaine au IIe IIIe si�cle de notre �re, Wroclaw-Warszawa- Krak�w 1969

19. Waldemar CERAN, Rzemieslnicy i kupcy w Antiochii i ich ranga spoleczna (II polowa IV wieku) [= Artisans et commer�ants d'Antiochie et leur rang social (IIe moiti� du IVe si�cle de notre �re], Wroclaw-Warszawa- Krak�w 1969

20. Gerard KULECZKA, Prawo rzymskie epoki pryncypatu wobec dzieci pozamalzenskich, Wroclaw-Warszawa- Krak�w 1969

21. Krystyna ZARZYCKA-STANCZAK, Z badan nad pierwszym zbiorem Piesni Horacego, Wroclaw-Warszawa- Krak�w 1969

28. Hanna SZELEST, "Sylwy" Stacjusza [= Les "Silves" de Stace], Wroclaw-Warszawa - Krak�w-Gdansk 1971

32. Marta PIATKOWSKA, La SKEPE dans l'�gypte ptol�ma�que, Wroclaw-Warszawa - Krak�w-Gdansk 1975

33. Jerzy MANKOWSKI, Mity i swiat Eurypidesa. Zagadnienia wybrane, Wroclaw-Warszawa - Krak�w-Gdansk 1975

34. Jerzy AXER, Mowa Cycerona w obronie aktora komediowego Roscjusza. Studium z krytyki tekstu [= Ciceros Verteidigungsrede f�r den Schauspieler Roscius. Studium zur Textkritik], Wroclaw-Warszawa - Krak�w-Gdansk 1976

35. Iza BIEZUNSKA-MALOWIST, L'esclavage dans l'�gypte gr�co-romaine. Seconde partie: P�riode romaine, Wroclaw-Warszawa - Krak�w-Gdansk 1977

36. Maria JACZYNOWSKA, Les associations de la jeunesse romaine sous le Haut-Empire, Wroclaw 1978

38. Jan Krzysztof WINNICKI, Ptolem�erarmee in Theba�s, Wroclaw-Warszawa - Krak�w-Gdansk 1978

39. Stanislaw MROZEK, Dewaluacje pieniadza w starozytnosci grecko-rzymskiej, Wroclaw-Warszawa - Krak�w-Gdansk 1978

40. Victor STEFFEN, De Graecorum fabulis satyricis, Wroclaw-Warszawa - Krak�w-Gdansk 1979

42. Tomasz MIKOCKI, � la recherche de l'art antique. Les voyaugeurs polonais en Italie dans les ann�es 1750-1830, Wroclaw-Warszawa - Krak�w-Gdansk 1988

43. Kazimierz LEWARTOWSKI, The decline of the Mycenaean civilization. An archaeological study of events in the Greek mainland, Wroclaw-Warszawa - Krak�w-Gdansk-L�dz 1989

44. Ariadna MASLOWSKA-NOWAK, Amazonki - zr�dla do historii motywu w literaturze greckiej, Wroclaw-Warszawa - Krak�w-Gdansk-L�dz

46. Tomasz MIKOCKI, Najstarsze kolekcje starozytnosci w Polsce (Lata 1750-1839), Wroclaw-Warszawa-Krak�w 1990

47. Odlewy gipsowe rzezb starozytnych w Starej Pomaranczarni w warszawskich Lazienkach, Wroclaw-Warszawa-Krak�w

48. Janusz A. OSTROWSKI, Gipsowe odlewy rzezb antycznych w kolekcjach krakowskich, Wroclaw-Warszawa-Krak�w 1991

49. Stanislaw MROZEK, Die st�dtischen Unterschichten Italiens in den Inschriften der r�mischen Kaiserzeit (populus, plebs, plebs urbana u.a.), Wroclaw-Warszawa-Krak�w 1990

50. Barbara BRZUSKA, Filologia klasyczna w Szkole Gl�wnej Warszawskiej, Wroclaw-Warszawa-Krak�w 1992

45. Andrzej KUNISZ, L'insurrection de Clodius Macer en Afrique du Nord en 68 de notre �re, Wroclaw-Warszawa-Krak�w 1994

51. Pseudo-Plutarch, O muzyce, tl. Krystyna Bartol, Wroclaw-Warszawa-Krak�w 1992

53. J�zef  NAUMOWICZ, Wczesnochrzescijanscy pisarze aleksandryjscy w Bibliotece Focjusza, Wroclaw-Warszawa-Krak�w 1995

 

 

 

button