1. Victor STEFFEN, Studia Aeschylea praecipue ad deperditarum fabularum fragmenta pertinentia, Wratislaviae 1958

2. Ladislaus STRZELECKI, Belli Punici carminis quae supersunt, edidit, prolegomenon capita duo praemisit, Wratislaviae 1959

5. Stefan SREBRNY, Studia scaenica. I. De Sophoclis Telephia, II. Die Szenerie der altattischen Komödie, Wratislaviae 1960

7. Stefan SREBRNY, Wort und Gedanke bei Aischylos, Wroclaw-Warszawa- Kraków 1964

14. Jan WIKARJAK, Brochure électorale de Quintus Cicéron, Wroclaw-Warszawa- Kraków 1966

15. Tadeusz KACHLAK, K. Marks i F. Engels o starozytnosci klasycznej, Wroclaw-Warszawa- Kraków 1967

17. Hanna GEREMEK, Karanis communauté rurale de l'Égypte romaine au IIe IIIe sičcle de notre čre, Wroclaw-Warszawa- Kraków 1969

19. Waldemar CERAN, Rzemieslnicy i kupcy w Antiochii i ich ranga spoleczna (II polowa IV wieku) [= Artisans et commerēants d'Antiochie et leur rang social (IIe moitié du IVe sičcle de notre čre], Wroclaw-Warszawa- Kraków 1969

20. Gerard KULECZKA, Prawo rzymskie epoki pryncypatu wobec dzieci pozamalzenskich, Wroclaw-Warszawa- Kraków 1969

21. Krystyna ZARZYCKA-STANCZAK, Z badan nad pierwszym zbiorem Piesni Horacego, Wroclaw-Warszawa- Kraków 1969

28. Hanna SZELEST, "Sylwy" Stacjusza [= Les "Silves" de Stace], Wroclaw-Warszawa - Kraków-Gdansk 1971

32. Marta PIATKOWSKA, La SKEPE dans l'Égypte ptolémaļque, Wroclaw-Warszawa - Kraków-Gdansk 1975

33. Jerzy MANKOWSKI, Mity i swiat Eurypidesa. Zagadnienia wybrane, Wroclaw-Warszawa - Kraków-Gdansk 1975

34. Jerzy AXER, Mowa Cycerona w obronie aktora komediowego Roscjusza. Studium z krytyki tekstu [= Ciceros Verteidigungsrede für den Schauspieler Roscius. Studium zur Textkritik], Wroclaw-Warszawa - Kraków-Gdansk 1976

35. Iza BIEZUNSKA-MALOWIST, L'esclavage dans l'Égypte gréco-romaine. Seconde partie: Période romaine, Wroclaw-Warszawa - Kraków-Gdansk 1977

36. Maria JACZYNOWSKA, Les associations de la jeunesse romaine sous le Haut-Empire, Wroclaw 1978

38. Jan Krzysztof WINNICKI, Ptolemäerarmee in Thebaļs, Wroclaw-Warszawa - Kraków-Gdansk 1978

39. Stanislaw MROZEK, Dewaluacje pieniadza w starozytnosci grecko-rzymskiej, Wroclaw-Warszawa - Kraków-Gdansk 1978

40. Victor STEFFEN, De Graecorum fabulis satyricis, Wroclaw-Warszawa - Kraków-Gdansk 1979

42. Tomasz MIKOCKI, Ą la recherche de l'art antique. Les voyaugeurs polonais en Italie dans les années 1750-1830, Wroclaw-Warszawa - Kraków-Gdansk 1988

43. Kazimierz LEWARTOWSKI, The decline of the Mycenaean civilization. An archaeological study of events in the Greek mainland, Wroclaw-Warszawa - Kraków-Gdansk-Lódz 1989

44. Ariadna MASLOWSKA-NOWAK, Amazonki - zródla do historii motywu w literaturze greckiej, Wroclaw-Warszawa - Kraków-Gdansk-Lódz

46. Tomasz MIKOCKI, Najstarsze kolekcje starozytnosci w Polsce (Lata 1750-1839), Wroclaw-Warszawa-Kraków 1990

47. Odlewy gipsowe rzezb starozytnych w Starej Pomaranczarni w warszawskich Lazienkach, Wroclaw-Warszawa-Kraków

48. Janusz A. OSTROWSKI, Gipsowe odlewy rzezb antycznych w kolekcjach krakowskich, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1991

49. Stanislaw MROZEK, Die städtischen Unterschichten Italiens in den Inschriften der römischen Kaiserzeit (populus, plebs, plebs urbana u.a.), Wroclaw-Warszawa-Kraków 1990

50. Barbara BRZUSKA, Filologia klasyczna w Szkole Glównej Warszawskiej, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1992

45. Andrzej KUNISZ, L'insurrection de Clodius Macer en Afrique du Nord en 68 de notre čre, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1994

51. Pseudo-Plutarch, O muzyce, tl. Krystyna Bartol, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1992

53. Józef  NAUMOWICZ, Wczesnochrzescijanscy pisarze aleksandryjscy w Bibliotece Focjusza, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1995

 

 

 

button