Welcome to the Pomoerium Online

 

Zmigryder-Konopka Zdzisław, O kategorii tzw. "aerarii", Ph 26, 1926-1927, 215-233

 

Zmigryder-Konopka Zdzisław, Historia ustroju Rzeczypospolitej Rzymskiej (Sprawozdanie z literatury), PH 28, 1929, 311-355

 

Zmigryder-Konopka Zdzisław, Wystąpienie władzy rzymskiej przeciw bachanaliom italskim, PH 29, 1930-1931, 19-63

 

Zmigryder-Konopka Zdzisław, U źr�deł rzymskiej procedury karnej, PH 31, 1933-1934, 157-184

 

Zmigryder-Konopka Zdzisław, Istota prawna relegacji obywatela rzymskiego, PH 33, 1935-1936, 469-500

 

Zmigryder-Konopka Zdzisław, Studja nad historją ustroju rzymskiego. Cżęść pierwsza, Warszawa (Towarzystwo Naukowe Warszawskie) 1936

 

Zmigryder-Konopka Zdzisław, Charun i Tuchulcha. Dziwy zaświata etruskiego, PH 35, 1939, 25-34

 

Zmigryder-Konopka Zdzisław, Bieżuńska-Małowistowa Iza, Człowiek z głową  osła na bucchero w Palermo, Archeologia 2, 1949, 119-128