Welcome to the Pomoerium Online

 

Popławski Mieczysław Stanisław, Triumf rzymski jako spełnienie devotio /in:/ Charisteria Casimiro de Morawski septuagenario oblata ab amicis, collegis, discipulis. Pars polona, Krak�w 1922, 32-50

Popławski Mieczysław Stanisław, Bellum romanum. Sakralność wojny i prawa rzymskiego, Lublin (KUL) 1923

Popławski Mieczysław Stanisław, Remarques sur l�origine de la divination, Eos 28, 1925, 25-36

Popławski Mieczysław Stanisław, La vie sexuelle dans les religions antiques, Eos 29, 1926, 101-134

 Popławski Mieczysław Stanisław, Kapłani kastraci w starożytności /w:/ IV. Zjazd historyk�w polskich w Poznaniu 1925. Sekcja I, 1-11

 Popławski Mieczysław Stanisław, Psychiczna struktura szesnastej epody, Kwartalnik Klasyczny 1, 1929,

 Popławski Mieczysław Stanisław, Literackie walory pamiętnik�w Cezara, Lublin (TN KUL) 1933

 Popławski Mieczysław Stanisław, Polityczna publicystyka w dobie Cezara i Augusta, Lublin (TN KUL) 1935

 Popławski Mieczysław Stanisław, Sylwetki rzymskich uczonych, Lublin (TN KUL) 1939

 Popławski Mieczysław Stanisław, Anaksymander, Eos 41, 1940-1946/2, 58-72

 Popławski Mieczysław Stanisław, Muzeum, czyli kr�lewskie towarzystwo nauk i literatury, w Aleksandrii, Lublin (TN KUL) 1946

 Popławski Mieczysław Stanisław, Człowiek i świat powszechny w ujęciu Sokratesa i Newtona, Meander 1, 1946/1, 25-33