Welcome to the Pomoerium Online

 

Nadel Beniamin, Publikacje źr�deł epigraficznych do dziej�w p�łnocnych wybrzeży Morza Czarnego, Archeologia 11, 1959=1960, 235-238

 Nadel Beniamin, Les inscriptions des r�gions septentrionales du bassin de la Mer Noire et le Latin vulgaire, KNeofil 1960/3, 217-223

 Nadel Beniamin, Z życia kulturalnego Grek�w na p�łnocnych wybrzeżach Morza Czarnego, Meander 16, 1961/3, 136-140

 Nadel Beniamin, Reges amici p�łnocnego nadczarnomorza i ich stosunki prawno-polityczne z Rzymem w ostatnim wieku republiki i pierwszych dw�ch stuleciach cesarstwa, EosS 51, 1961/1, 119-134

 Nadel Beniamin, Kolonie greckie na p�łnocnym wybrzeżu Morza Czarnego w dobie klasycznej (przegląd historiograficzny), Meander 16, 1961/10, 516-522

 Nadel Beniamin, Kolonie greckie p�łnocnych wybrzeży Morza Czarnego i Państwo Bosporańskie, Meander 17, 1962/3, 119-136

 Nadel Beniamin, Πόλις i ἀρχή w dziejach ustrojowych państwa bosporańskiego na Krymie (V-IV w. p.n.e.), Eos 52, 1962/1, 131-145