Welcome to the Pomoerium Online

 

Knapowski Roch, O łupach platejskich (Studium skarbowo-historyczne), Poznań (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk) 1947 [= PrKomHistPozn 14.1]

Knapowski Roch, Zagadnienia chronologii i zasięgu podróży odkrywczych Piteasa z Marsylii, Poznań (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk) 1958 [= PrKomHistPozn 18.1]